Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydawnictwo
Tekst wizualny jako forma metasztuki
redakcja: Danuta Dąbrowska-Wojciechowska, Małgorzata Kaźmierczak
redakcja
Danuta Dąbrowska-Wojciechowska, Małgorzata Kaźmierczak
 
autorzy
Olga Lewicka, Aleksandra Jach, Agnieszka Grodzińska, Małgorzata Dawidek, Zofia Cielątkowska, Roman Bromboszcz, Tomasz Wilmański
 
recenzja naukowa
dr hab. Eleonora Jedlińska

projekt i skład
Anna Witkowska

rok wydania 2017

ISBN 987 – 83-946234-5-6
pliki do pobrania
preview
Za najbardziej wiarygodne świadectwo rzeczywistości Susan Sontag uznaje obraz fotograficzny; zapis tekstowy lokuje na odległych pozycjach, co uzasadnia cechami kodu ikonicznego. Percypowanie obrazu (nie tylko fotograficznego) jest natychmiastowe i emocjonalne, natomiast czytanie tekstu wymaga innych miar czasowych. W jednym i drugim przypadku mamy tu do czynienia z brakiem aktualności przez zatrzymanie w czasie.

 

Tekst, który staje się obrazem, niekiedy przekształca się w komunikat ikonograficzno-piktograficzny, wizualizacje danych czy dopełnienie obrazu, niekiedy zaś bywa autonomicznym dziełem sztuki. Autorzy niniejszej publikacji poprowadzili problem wizualności tekstów w różnych kierunkach, analizując funkcje poznawcze i komunikacyjne tekstu, anektując tekst w obszary sztuki wizualnej czy konfrontując strukturę tekstu z materią książki, nierzadko na podstawie własnych praktyk artystycznych.

Danuta Dąbrowska-Wojciechowska
o autorkach:
dr hab. Danuta Dąbrowska – artystka wizualna, zajmuje się grafiką, projektowaniem graficznym, malarstwem, instalacją i scenografią. Wzięła udział w około 90 wystawach indywidualnych i zbiorowych oraz w sympozjach międzynarodowych. Prowadzi Pracownię Publikacji Multimedialnych i Książki Artystycznej na Akademii Sztuki w Szczecinie.


dr Małgorzata Kaźmierczak – historyczka, niezależna kuratorka wydarzeń artystycznych w Polsce i USA, szczególnie festiwali performance. Autorka tekstów o sztuce i redaktorka monografii naukowych. W latach 2014-2016 dyrektorka Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu. W latach 2016-2017 redaktorka naczelna Wydawnictwa Artystyczno-Naukowego Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie. Obecnie adiunkt na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

o projektantce:
dr Anna Witkowska – artystka wizualna, graficzka, okazjonalna kuratorka, wykładowczyni Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie współprowadzi pracownię Książki Artystycznej oraz Publikacji Multimedialnych. Związana z gdańskim środowiskiem artystycznym (m.in. kolektyw „Znajomi znad morza”, kolektyw „All Inclusive”). Współpracuje z Adamem Witkowskim.