Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydawnictwo
TEKST WIZUALNY JAKO FORMA METASZTUKI
redakcja: Danuta Dąbrowska-Wojciechowska, Małgorzata Kaźmierczak
redakcja
Danuta Dąbrowska-Wojciechowska, Małgorzata Kaźmierczak

autorzy tekstów
Roman Bromboszcz, Zofia Cielątkowska, Małgorzata Dawidek, Agnieszka Grodzińska, Aleksandra Jach, Olga Lewicka, Tomasz Wilmański

recenzja naukowa
dr hab. Eleonora Jedlińska

redakcja językowa i korekta
Izabela Krupa

fotografie
dzięki uprzejmości autorów tekstów

projekt graficzny i skład
Ania Witkowska

wersja elektroniczna
Tomasz Kornacki

wersja elektroniczna monografii wydanej drukiem przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie w 2017 roku pod numerem ISBN 978-83-946234-5-6

Finansowane ze środków Akademii Sztuki w Szczecinie
wydawca wersji elektronicznej: Wydawnictwo Akademii Sztuki w Szczecinie 2022

Akademia Sztuki w Szczecinie pl. Orła Białego 2
70-562 Szczecin www.akademiasztuki.eu

© Copyright by Akademia Sztuki w Szczecinie, 2022

ISBN 978-83-63072-81-0
pliki do pobrania
Publikacja do pobrania
Za najbardziej wiarygodne świadectwo rzeczywistości Susan Sontag uznaje obraz fotograficzny; zapis tekstowy lokuje na odległych pozycjach, co uzasadnia cechami kodu ikonicznego. Percypowanie obrazu (nie tylko fotograficznego) jest natychmiastowe i emocjonalne, natomiast czytanie tekstu wymaga innych miar czasowych. W jednym i drugim przypadku mamy tu do czynienia z brakiem aktualności przez zatrzymanie w czasie.

Tekst, który staje się obrazem, niekiedy przekształca się w komunikat ikonograficzno-piktograficzny, wizualizacje danych czy dopełnienie obrazu, niekiedy zaś bywa autonomicznym dziełem sztuki. Autorzy niniejszej publikacji poprowadzili problem wizualności tekstów w różnych kierunkach, analizując funkcje poznawcze i komunikacyjne tekstu, anektując tekst w obszary sztu- ki wizualnej czy konfrontując strukturę tekstu z materią książki, nierzadko na podstawie własnych praktyk artystycznych.

Fragment Wstępu, Danuta Dąbrowska-Wojciechowska