Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Sztuki Mediów, Fotografii i Filmu Eksperymentalnego
The lost-and-found: revising art stories in search of potential changes   
International Symposium
The lost-and-found: revising art stories in search of potential changes   
 
6-7.12.2023, Lisbona
W ramach sympozjum dr Dominika Łabądź zaprezentuje projekt 'Exercises in Moving Over'.  Projekt to cykl ćwiczeń, w których sztuka w ramach warsztatów twórczych, praktyki badawczej i artystycznej opiera się będzie na aktywnym udziale uczestniczek i uczestników sympozjum. Polega to na stworzeniu nowych sposobów, w których jednostka odgrywa taką samą rolę jak kolektyw lub grupa, a grupa staje się tubą dla jednostki. Horyzontalna perspektywa, w której sztuka rozumiana jest jako wspólne doświadczenie staje się inspiracją dla odnawiania więzi międzyludzkich i tego co społeczne.

Projekt 'Exercises in Moving Over' na sympozjum zaprezentowany zostanie we wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza w ramach programu Kultura Polska na Świecie.
 
Sympozjum proponuje krytyczne zaangażowanie się w zauważalną zmianę w rozumieniu paradygmatu sztuki. Odchodzi ona od "interpretowania" i "dekodowania" na rzecz fizycznego, afektywnego i materialnego doświadczania w różnych kontekstach i społecznościach.