Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Grafiki
Tomasz Świtalski
mgr
asystent
Zajmuje się w projektowaniem graficznym – znak, wydawnictwa, plakat. W jego kręgu zainteresowań znajdują się tematy dotyczące łączenia praktycznych i teoretycznych kwestii związanych z grafiką projektową, poszukuje w nich granic i możliwości ich przekraczania. 
Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusiego w Szczecinie (specjalność – formy użytkowe, snycerstwo).
Absolwent Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie (obecnie Akademia Sztuki w Szczecinie). Dyplom magisterski z wyróżnieniem w Pracowni Projektowania Znaku i Identyfikacji Wizualnej, uhonorowany Nagrodą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za najlepszy dyplom ukończenia studiów wyższych w dyscyplinach sztuk plastycznych w roku 2010 (Dyplom zrealizowany wspólnie z Agnieszką Matijuk oraz Olga Kiedrowicz-Świtalską. Promotor – prof. dr hab. Janusz Stankowski, prof. dr hab. Andrzej Tomczak)
Osiągnięcia  
Wielokrotny Stypendysta Prezydenta Miasta Szczecina oraz stypendysta programu Erasmus, Univercidade des Bellas-Artes. Współpracował przy projektach z takimi instytucjami, firmami jak: Trafostacja Sztuki w Szczecinie, Akademia Sztuki w Szczecinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Klub 13 Muz w Szczecinie, Fundacja Made in Art, Polski Związek Niewidomych (oddział w Szczecinie) czy Mazowiecki Instytut Kultury. Jego prace były prezentowane lub nagradzane w wielu wydarzeniach czy konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, takich jak: COW INTERNATIONAL DESIGN FESTIVAL (nagroda za pracę ARTIST IN RESIDENCE w kategorii LOGO – GRAPHIC DESIGN CONTEST), Peru Design Biennial :: Bienal de Diseño de Perú 2019 (POSTER DESIGN 2019 – finalista), CPT Cyprus Poster Triennial 2019, Międzynarodowe Biennale Plakatu w Lublinie, Trnava Poster Triennial 2018, POSTER QUADRENNIAL BARDEJOV 2017 czy Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach.
Prowadzone projekty
Od 2015 roku kurator Galerii Rektorskiej w Akademii Sztuki w Szczecinie. W ramach działalności galerii współorganizował wiele wystaw dotyczących grafiki projektowej: Type Family from Poznań, EL – wystawa łódzkiego plakatu typograficzno-geometrycznego, Postilus – I Ogólnopolski Przegląd Ilustracji Absolwentów ASP czy POSTERY (indywidualna wystawa Jana Bajtlika).
Od 2016 roku pracuje nad pracą doktorską realizowaną na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu poświęconą tematyce projektowania graficznego dla potrzeb osób niewidzących we współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych (oddział w Szczecinie), poszukując tym samym społecznego wymiaru w zakresie grafiki projektowej. Temat pracy doktorskiej – Projektowanie dla potrzeb. Społeczny wymiar projektowania graficznego na przykładzie osób z zaburzeniami widzenia.