Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
O nas
Tytuł profesora dla dr. hab. Andreasa Guskosa
 
 
Z radością informujemy, że Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 1 czerwca 2022 roku nadał tytuł profesora w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki dr. hab. Andreasowi Guskosowi.  

Prof. dr hab. Andreas Guskos od września 2020 roku pełni funkcję prorektora ds. współpracy międzynarodowej w Akademii Sztuki w Szczecinie. Jest też jednym z inicjatorów i współtwórców nowego w ofercie AS kierunku gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna.  

Andreas Guskos studiował na kierunku Architektura i Urbanistyka Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, gdzie uzyskał stopień magistra inżyniera. Doktorat w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie sztuki użytkowe obronił na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej „Modele architektury w przestrzeni informacji.”  Promotorem w tym przewodzie doktorskim był prof. Krzysztof Wołowski. Również na wrocławskiej ASP uchwałą Rady Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademii z dnia 19 września 2014 r. na podstawie ogólnego dorobku artystycznego i przedstawionej rozprawy „Świat wirtualny Aheilos. Twórczość i edukacja w przestrzeni informacji” uzyskał habilitację (w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie sztuki projektowe). Jak sam pisze, w twórczości artystycznej interesują go „zagadnienia z pogranicza sztuki, nauki i technologii oraz te związane z filozofią przyrody”. 

Panu prof. dr. hab. Andreasowi Guskosowi bardzo serdecznie gratulujemy, to ogromne wyróżnienie dla Wydziału Architektury Wnętrz oraz dla całej Akademii Sztuki w Szczecinie.