Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Sztuki Mediów
Tytuł profesora dla dra hab. Łukasza Skąpskiego!
 
 
Z radością informujemy, że Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 16 lutego 2022 roku nadał tytuł profesora w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki dr hab. Łukaszowi Skąpskiemu.  

Prof. dr hab. Łukasz Skąpski jest zaangażowany w budowanie naszej uczelni od początku istnienia Akademii Sztuki w Szczecinie, czyli od 2010 roku. By być bliżej studentów i intensywniej pracować na akademii przeniósł się z Krakowa do Szczecina. To wyjątkowy, wielokrotnie nagradzany artysta i zaangażowany pedagog. Przez lata pełnił funkcję kierownika Katedry Fotografii na naszej uczelni.  

Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. W latach 1988-1991 mieszkał we Francji, w Niemczech i w Chinach. Obecnie mieszka w Berlinie i w Szczecinie.

Pobyt w Pekinie zaowocował zainteresowaniem artysty tematyką społeczną i polityczną. Tam też artysta odkrył dla siebie metodę posługiwania się zbiorem w sztuce.

W roku 2001 Łukasz Skąpski został uhonorowany Rouse Kent Public Art Award za realizację Via Lucem Continens, najlepszego zamówienia publicznego w południowej Anglii w 2000 roku. W latach 2001-2012 był członkiem założycielem Supergrupy Azorro, która na trwałe zapisała się w polskiej sztuce wideo. Głównym tematem podejmowanym przez Azorro jest problem roli artysty w społeczeństwie, oczekiwań, jakie przed artystami są stawiane, pewnych stereotypów w ich postrzeganiu. Interesuje ich także sposób funkcjonowania dzieła sztuki. Grupa opiera swoją twórczość na ironicznym podejściu do tych zagadnień, wielokrotnie sięgając po groteskę lub absurd.   

W ostatnich latach główny akcent w twórczości Łukasza Skąpskiego kładzie się na tematy społeczno-polityczne.

W latach 2002-2009 wykładowca w ASP w Krakowie. W roku 2006 otrzymał stopień doktorski w ASP w Poznaniu. W roku 2012 habilitował się na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu i otrzymał stanowisko profesora AS w Szczecinie. Od 2009 do 2011 prowadził zajęcia z fotografii w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Bytomiu a od 2010 roku prowadzi pracownie kolejno multimediów, intermediów, fotografii, fotomediów, fotografii koncepcyjnej i strategii artystycznych na Akademii Sztuki w Szczecinie. Od 2012 r. był kierownikiem Katedry Fotografii i Filmu Eksperymentalnego, od 2015 do 2017 roku był Kierownikiem Katedry Fotografii.

Prace w kolekcjach: Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Narodowym w Warszawie, MOCAK w Krakowie, Fundacji Znaki Czasu w Krakowie, Muzeum Śląskim w Katowicach, Muzeum Fotografii w Krakowie, Galerii Arsenał w Białystoku, Galerii Studio w Warszawie, Galerii Zderzak w Krakowie, Muzeum Górnośląskim, Galerii Kronice w Bytomiu, Instytucie Sztuki Wyspa w Gdańsku, Bunkrze Sztuki w Krakowie, Zachęcie w Białymstoku, Zachęcie w Łodzi, Zachęcie w Zielonej Górze, w kolekcjach prywatnych.

Prace artysty można obejrzeć na stronie: www.skapski.art.pl 

Panu Profesorowi Łukaszowi Skąpskiemu serdecznie gratulujemy. To ogromne wyróżnienie dla Wydziału Sztuki Mediów i dla całej Akademii Sztuki w Szczecinie.