Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
O nas
Uroczystość nadania doktoratów honoris causa 
 
Akademia Sztuki w Szczecinie po raz pierwszy w swojej historii przyzna w tym roku doktoraty honoris causa.
 
Ten akademicki tytuł nadawany jest osobom o szczególnym dorobku naukowym i artystycznym. Uhonorowani zostaną dwaj wybitni artyści: w dyscyplinie sztuk muzycznych – Adam Makowicz oraz w dyscyplinie sztuk wizualnych – prof. dr hab. Jarosław Kozłowski.
 
Jak podkreśla dr hab. Mirosława Jarmołowicz, rektor Akademii Sztuki: „Wybór obu artystów do tego najwyższego wyróżnienia akademickiego jest spójny z przyjętą strategią uczelni i jej wiodącym kierunkiem rozwoju artystycznego w obu dyscyplinach – sztuk muzycznych i plastycznych”.
„Po raz pierwszy w Polsce tytuł doktora honoris causa zostanie nadany jazzmanowi” – uzupełnia prorektor dr Mikołaj Iwański.
Adam Makowicz to wybitny pianista, legenda polskiego jazzu, muzyk ceniony i rozpoznawalny na całym świecie. Prof. dr hab. Jarosław Kozłowski, to z kolei jeden z najważniejszych przedstawicieli sztuki konceptualnej w Polsce, rektor PWSSP w Poznaniu w latach 1981–1987, który zrewolucjonizował model kształcenia na uczelniach artystycznych.

Uroczystość wręczenia tytułów odbędzie się 28 listopada 2022 roku w Trafostacji Sztuki w Szczecinie o godzinie 11.00.
 
W tym dniu odbędą się także dwa wydarzenia towarzyszące: o godzinie 18.00 w Galerii Poziom 4 (Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie) otwarta zostanie wystawa prac Jarosława Kozłowskiego pt. „Palec w oko”, natomiast o godzinie 19.00 w sali symfonicznej filharmonii rozpocznie się koncert dwóch mistrzów polskiej pianistyki jazzowej „Możdżer vs. Makowicz”.

Pierwsze tytuły doktorów honoris causa przyznane przez Akademię Sztuki w Szczecinie
 
Decyzję o nadaniu tytułu doktora honoris causa podejmuje Senat uczelni. Podczas posiedzenia 17 listopada 2022 roku, w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Adamowi Makowiczowi w imieniu komisji ds. nadania tytułu przemawiał prof. dr hab. Bogusław Rottermund. Przytoczył między innymi fragment recenzji autorstwa prof. dra hab. Leszka Kułakowskiego: „Adam Makowicz jest wirtuozem, artystą dojrzałym, kompletnym, ocierającym się w swych interpretacjach o geniusz” oraz fragment recenzji prof. dr hab. Katarzyny Dondalskiej stwierdzającej, że możemy określić Adama Makowicza „naszym dobrem narodowym”. Prof. dr hab. Rottermund dodał od siebie, że wielokrotnie słyszał Adama Makowicza również na żywo i zachwycał się nie tylko jego sztuką improwizatorską i wyczuciem jazzu, ale także jego sztuką pianistyczną.
W sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. drowi hab. Jarosławowi Kozłowskiemu uchwałę komisji oraz fragmenty recenzji odczytał prorektor dr Mikołaj Iwański. Przytoczył między innymi fragment z recenzji prof. dra hab. Łukasza Skąpskiego: „Praktyka twórcza Jarosława Kozłowskiego obejmuje 50 lat i obejmuje również okres realnego socjalizmu. Na koniec muszę podkreślić, że w tamtym czasie artysta ten – w moim ówczesnym odczuciu – wykonywał tytaniczną pracę: przesuwał Polskę na Zachód. Polskę wraz z jej kulturą. Był dla mnie jednym z niewielu w Polsce artystów bezkompromisowo tworzących i promujących zachodnie, europejskie i w owym czasie progresywne wartości.”

Uchwała Senatu o nadaniu tytułów honoris causa obu artystom została podjęta jednogłośnie.
Promotorzy i recenzenci:
– prof. dr hab. Bogusław Rottermund – promotor oraz prof. dr hab. Katarzyna Dondalska i prof. dr hab. Leszek Kułakowski – recenzenci w postępowaniu o nadanie tytułu Adamowi Makowiczowi,
– prof. dr hab. Kamil Kuskowski - promotor oraz prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska i prof. dr hab. Łukasz Skąpski - recenzenci w postępowaniu o nadanie tytułu prof. dr. hab. Jarosławowi Kozłowskiemu.

 Wydarzenia towarzyszące
Przy tak ważnym dla Akademii wydarzeniu uczelnia współpracuje z dwiema instytucjami partnerskimi – Filharmonią im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie oraz Trafostacją Sztuki w Szczecinie. Dzięki tej współpracy mieszkańcy miasta będą mogli uczestniczyć w uroczystości oraz poznać twórczość tych dwóch wybitnych artystów.

 Palec w oko – wystawa prac Jarosława Kozłowskiego
28 listopada 2022 | godzina 18.00 | Galeria Poziom 4 | Filharmonia im Mieczysława Karłowicza
Na wystawie pt. „Palec w oko" pokazanych zostanie dziewięć wybranych prac z lat 1970-2022: „Present” (1970), „Ani Wschód, ani Zachód, ani Północ, ani Południe” (1976), „Niedokończony alfabet” (1978), „Niebieskie linie” (1989-2018), „Bez tytułu: (1991), „No News” (2006), „Recycled News II” (2006 2017), „Ćwiczenia z obrazowania I” (2019) oraz „Ćwiczenia z obrazowania II” (2022).  Są to rysunki, akwarele, fotografie, także light-box.  Jak wyjaśnia kurator wystawy dr Mikołaj Iwański, prorektor Akademii Sztuki w Szczecinie: „Tym, co łączy te prace, są pytania o sztukę, jej tożsamość, jej status w relacji do rzeczywistości oraz jej domniemana bądź faktyczna wolność.”
Wystawa jest dostępna do 8 stycznia 2023.

Możdżer vs. Makowicz – koncert
28 listopada 2022 | godzina 19.00 | sala symfoniczna Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Jak pisze o wydarzeniu filharmonia: „To będzie koncert dwóch gigantów polskiej pianistyki jazzowej. W złotej sali podczas jednego wieczoru wystąpią Leszek Możdżer i Adam Makowicz.” Koncert jest nawiązaniem do słynnego wydarzenia, gdy we wrześniu 2004 roku muzycy wystąpili razem w najbardziej znanej sali koncertowej w USA – Carnegie Hall.
Wstęp na uroczystość wręczenia doktoratów w Trafostacji Sztuki w Szczecinie oraz na wernisaż Jarosława Kozłowskiego w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie jest wolny. Koncert „Możdżer vs. Makowicz” jest biletowany.