Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydawnictwo
Visuality from Intercultural Perspectives: technologies of imaging in communication, art and social science
redakcja: Michael Fleming, Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz
 

Pierwsza monografia wydana w ramach projektu TICASS "Visuality from Intercultural Perspectives", która prezentuje wstępne rezultaty rozwijającej się współpracy badawczej w programie Komisji Europejskiej w perspektywie Horyzont 2020. Książka podnosi problematykę zrozumienia sposobów funkcjonowania przestrzeni wizualnej w różnych miejscach i kulturach, a także wskazuje na sposoby, w jaki różne poziomy wizualnej alfabetyzacji kształtują komunikację wewnątrz wspólnoty oraz pomiędzy wspólnotami. Teksty zawarte w tomie są autorstwa badaczy z różnych obszarów nauk społecznych i humanistycznych, sztuki i biznesu. Książka może zainteresować osoby zajmujące się kulturą wizualną, estetyką, sztuką, komunikacją, edukacją i studiami międzykulturowymi.

"Visuality from Intercultural Perspectives" stanowi istotny wkład w rozwój zrozumienia komunikacji wizualnej w perspektywie historycznej i kulturowej - Prof. Arnold Berleant.
 
 
o autorce:

dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz - specjalistka w zakresie estetyki filozoficznej oraz teorii kultury i sztuki, prezentująca podejście interdyscyplinarne, łączące elementy refleksji estetycznej i społecznej z analizą zjawisk artystycznych. Publikowała m.in. w "Nowej Krytyce", "Kontekstach", "Ricie Baum" i "Obiegu". Członkini redakcji czasopisma naukowego "Nowa Krytyka" i Polskiego Towarzystwa Estetycznego. Autorka i koordynatorka projektu TICAS.
 
o projektantce:
 
dr Anna Witkowska – artystka wizualna, graficzka, okazjonalna kuratorka, wykładowczyni Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie współprowadzi pracownię Książki Artystycznej oraz Publikacji Multimedialnych. Związana z gdańskim środowiskiem artystycznym (m.in. kolektyw „Znajomi znad morza”, kolektyw „All Inclusive”). Współpracuje z Adamem Witkowskim.