Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydawnictwo
W sztuce tracenia łatwo dojść do wprawy. Hanna Nowicka
redakcja: Małgorzata Kaźmierczak
redakcja naukowa
dr hab. Hanna Nowicka-Grochal, dr Małgorzata Kaźmierczak

autorzy tekstów
Magdalena Lewoc, dr Paweł Książek, Aneta Szyłak, dr hab. Sławomir Lipnicki

recenzja naukowa
prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński

redakcja językowa i korekta
Małgorzata Kaźmierczak

tłumaczenia i korekta
Iwona Kościelecka, Maja A. Ngom, Dominik P. G. Sheridan, Małgorzata Kaźmierczak, Anne Seagrave

projekt graficzny
Ania Witkowska, Sylwia Kasprowicz

rok wydania 2018

ISBN 978-83-946234-8-7
Monografia poświęcona twórczości Hanny Nowickiej. Teksty: Magdalena Lewoc, Paweł Książek, Aneta Szyłak, Sławomir Lipnicki.
dr hab. Hanna Nowicka-Grochal – artystka, pedagog Akademii Sztuki w Szczecinie. Tworzy instalacje, zajmuje się również fotografią i malarstwem. Studiowała w gdańskiej PWSSP (ASP) w latach 1982–1987. Dyplom uzyskała w Pracowni Malarstwa prof. Kazimierza Ostrowskiego w 1987 r. Od 2005 r. doktor habilitowany. W latach 1988-2013 pracownik na Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku, gdzie była asystentem w Pracowni Malarstwa prof. Kiejstuta Bereźnickiego. Od 2013 r. kierownik Pracowni Obrazu IV na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów w Akademii Sztuki w Szczecinie.