Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Wokalny
W.A.Mozart "Czarodziejski flet" - fotorelacja
 
 
Opera „Czarodziejski flet” ZACZAROWANIE I OCZAROWANIE!!!

To były niezwykłe cztery wieczory z „Czarodziejskim fletem” W.A.Mozarta w adaptacji Tadeusza Kabicza. Cztery, bo dzień przed premierą 11.05 odbyła się także otwarta próba generalna z publicznością.

Premiera miała miejsce w Sali Koncertowej Pałacu Ziemstwa Pomorskiego dnia 12.05.2023. Kolejne spektakle odbyły się 13 i 15.05.

Spektakl przerósł oczekiwania wszystkich realizatorów. Zarówno przygotowanie wokalistów, reżyseria spektaklu, koncepcja, przygotowanie zespołu instrumentalistów, projekt  i uszycie kostiumów, stworzone animacje, dekoracje, rekwizyty zostały zrealizowane na bardzo wysokim poziomie.

Jako jedyna uczelnia artystyczna w Polsce łącząca sztuki plastyczne i muzyczne byliśmy wstanie wyprodukować dzieło sceniczne jakim jest opera, nie będąc instytucją opery. A było to możliwe dzięki współpracy, chęci i dobrej woli wielu pedagogów i studentów.

JM Rektor hab. Mirosława Jarmołowicz będąc na premierze zaznaczyła:

Od początku istnienia Akademii Sztuki to pierwszy tak znaczący, interdyscyplinarny, międzywydziałowy  projekt, wpisujący się w specyfikę naszej Uczelni, która jest jedyną Uczelnią w Polsce prowadzącą dwie dyscypliny w dziedzinie sztuki – muzyczną i plastyczną.” Podkreśliła także, „że to wydarzenie nie zostałoby zrealizowane, gdyby nie inicjatywa  i ogromne zaangażowanie Pani Dziekan Wydziału Wokalnego dr hab. Ewy Filipowicz -Kosińskiej prof. AS., za co składam szczególne podziękowania i wyrazy uznania!”

Dzięki rozmowom Pani Dziekan udało się zaprosić do współpracy aż sześć Wydziałów Akademii Sztuki: Wokalny, Instrumentalny, Wzornictwa, Architektury Wnętrz, Grafiki oraz Sztuki Mediów. Współpracujący ze sobą Dziekani Wydziałów partycypowali także w kosztach wydarzenia.

Spektakl został zrealizowany w ramach obchodów X-lecia kształcenia na kierunku Wokalistyka.

Zainteresowanie wydarzeniem było ogromne, na każdy ze spektakli włącznie z próbą generalną wszystkie miejsca były wypełnione. Wiele osób niestety nie było wstanie obejrzeć przedstawienia, ale Ci, któ®ym było to dane mogli podziwiać profesjonalny i świetnie zrealizowany spektakl operowy, któ®ego nie powstydziłby się niejeden teatr!
 
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spektakli!