Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Rekrutacja
Ważna informacja dla kandydatów
dotycząca zdjęć cyfrowych w Systemie Elektronicznej Rekrutacji
 
WAŻNA Informacja dotycząca ZDJĘĆ CYFROWYCH umieszczanych przez Kandydatów na studia w Systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów działającym pod adresem: www.rekrutacja.akademiasztuki.eu 

Szanowni Kandydaci

Informujemy, że zamieszczone zdjęcie, w przypadku Kandydata, który zostanie wpisany na Listę studentów Akademii Sztuki w Szczecinie, zostanie wydrukowane w Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, która jest dokumentem urzędowym. Zdjęcie musi więc spełniać wymogi formalne dla dokumentów pozwalających na ustalenie tożsamości:

1) należy umieszczać zdjęcia o rozdzielczości 300 x 375 pikseli i rzeczywistym rozmiarze wydruku 35 x 45 mm (tak jak do dowodu osobistego),

2) pod względem wizerunku zdjęcie cyfrowe musi być odpowiednikiem zdjęcia tradycyjnego dostarczonego w komplecie dokumentów,

3) zdjęcie powinno być aktualne,

4) na zdjęciu nie można mieć nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie,

5)  zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków,

6) twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia,

7) osoba fotografowana musi mieć naturalny wygląd twarzy (bez żadnych gestów mimicznych), z zamkniętymi ustami.

W przypadku, gdy zamieszczone zdjęcie nie będzie spełniać powyższych wymogów niemożliwym będzie wydrukowanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, która jest dokumentem pozwalającym m.in. na korzystanie ze zniżek podczas przejazdów środkami komunikacji publicznej oraz pozwalającym na ustalenie Państwa tożsamości podczas realizacji spraw związanych z tokiem studiów.