Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Wzornictwa
What’s Next | Ty i Ja
wystawa Wydziału Wzornictwa na Poznań Design Festiwal 2022
What’s Next | Ty i Ja
Słodownia +1, Stary Browar, Poznań  
Wernisaż wystawy: 23.09.2022 (piątek), godz. 18.00
Czas trwania wystawy: 23.09-1.10.2022, godz. 12.00-20.00
Kuratorka: Olga Kiedrowicz
Współautorka: Anna Gregorczyk
Aranżacja przestrzeni: Olga Chomska
Oprawa graficzna: Anna Witkowska  
 
Uczestnicy(czki): 
Kornelia Biały   
Marta Bobrzecka (Wydział Architektury Wnętrz)  
śp. Magdalena Bylewska   
Zuzanna Choińska  
Daria Dembicka 
Katarzyna Ditrich-Paturalska 
Alicja Fijał  
Dawid Fik  
Magdalena Gabara 
Sara Gackowska   
Julia Galewicz 
Natalia Grochulska  
Krystian Jandura  
Milena Jandura  
Patrycja Janiak  
Klaudia Janikowska  
Miłosz Jon  
Maciej Karpiak  
Małgorzata Kopczyńska (Wydział Architektury Wnętrz)  
Zuzanna Kulejewska 
Emilia Łapko 
Marta Maria Madej 
Marta Masella  
Daria Opasiak 
Renata Ramola-Piórkowska  
Weronika Rucińska 
Michał Sietnicki 
Olaf Stachurski  
Anna Szałkiewicz  
Piotr Nikodem Wardziukiewicz  
Iga Węglińska 
Anna Witkowska, Adam Witkowski  
Paweł Wołowczyk  
Irena Zieniewicz 
Poznań Design Festiwal promuje design, jako sposób myślenia i twórczego rozwiązywania istotnych społecznie i ekologicznie problemów. W 2022 hasłem przewodnim festiwalu jest DOBROSTAN.
 
 
 
 
Opis wystawy:

What’s Next | Ty i Ja to wystawa zbiorowa prac/twórczości pedagogów i pedagożek oraz prac semestralnych i dyplomowych studentek i studentów Wydziału Wzornictwa, Akademii Sztuki w Szczecinie, a także zaproszonych gości/ń.


Dydaktyka prowadzona na Wydziale Wzornictwa opiera się na trzech specjalnościach: projektowanie mody, komunikacji wizualnej, projektowanie produktu oraz bloku zajęć teoretycznych, wspierających rozwój twórczy. Dobrostan w połączeniu z What’s Next generuje ważne pytania – czym będzie doświadczanie w procesie projektowym? Jakie ścieżki doprowadzą nas (projektantów, projektantki) do celu? Czym będzie wspominany dobrostan dla twórców, artystów, projektantów? Dobrostan w ujęciu wystawy to swoista próba zaprezentowania wartości wynikającej ze współpracy, łączenia różnych kompetencji, doświadczeń, perspektyw czy umiejętności w jednej tkance, jaką jest wzornictwo.

Szukamy raczej śladów czy tropów, aniżeli klarownej, jedynej obowiązującej drogi. To proces wspólnotowy, oparty o eksplorowanie różnych zjawisk i kontekstów. Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie o kierunki rozwoju przyszłości. “Dokąd” wydarza się na styku: różnych dyscyplin, synergii ludzi i doświadczeń. (…) Współpraca i widzenie dostrzeganie alternatywnych rzeczywistości jest wartością i zarazem kompetencją.*
(Aurelia Mandziuk)

Nawiązując do publikacji What’s Next* narracja wystawy bazowała będzie na sześciu obszarach:

I. Ciało w centrum. Projektowanie dla zmysłów
Projektanci potraktowali ciało jako centrum doświadczeń, emocji i wiedzy o świecie. Uznali je za doznający przedmiot i zarazem podmiot badań

II. Myślenie dłonią, myślenie systemem. Design zrównoważony
Projektanci „posklejali” wiele sposobów myślenia dłonią i projektowania zrównoważonego.

III. Manifest wolności. Projektowanie mody
Moda jest papierkiem lakmusowym zmian społecznych, ekonomicznych i kulturowych, jak I tych, które zachodzą w nas samych. Ubiór może być kostiumem, schronieniem, zbroją.

IV. Ready to use. Projektanci dla projektantów
Kiedy projektant zabiera się za proces twórczy, w rzeczywistości kształtuje dwa równoległe światy: sam projekt i – historię, która się za nim kryje.

V. Akt myślenia. Spekulatywny wymiar projektowania
Nie rozwiązuje problemów, ale ich szuka. Karmi się refleksją, wyposażony w krytyczne oko. Zadaje pytania, prowokuje dyskusje.

VI. Projektowanie doświadczeń
Projektant projektuje z myślą o potencjalnych scenariuszach przyszłości, rytuałach, które prowokują przejście z jednego bytu do drugiego, z jednego zachowania i nawyku w drugi.

*monografia Wydziału Wzornictwa What’s Next pod redakcją Agaty Kiedrowicz oraz Magdaleny Małachowskiej, projekt/skład: Anna Witkowska