Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydawnictwo
Widzialność / wizualność obrazu cyfrowego. Pomiędzy fenomenologią a kulturą wizualną
redakcja: Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz
redakcja naukowa
Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz

autorzy
Konrad Chmielecki, Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz, Monika Murawska, Mateusz Salwa, Piotr Schollenberger, Zbigniew Romańczuk, Piotr Zawojski
 
recenzja naukowa
prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński

redakcja językowa i korekta
Izabela Krupa

korekta w języku angielskim
Elizabeth Gagnon

projekt i skład
Sylwia Kasprowicz, Ania Witkowska


rok wydania 2016

ISBN 987-83-946234-3-2
pliki do pobrania
preview
Zbiór tekstów podejmujących problematykę obrazu cyfrowego.

Konieczność redefinicji pojęcia obrazu jest obecnie oczywista, ponieważ od niedługiego czasu obcujemy z obrazami pozbawionymi tradycyjnych materialnych ciał, będącymi różnego rodzaju projekcjami. Pociąga to za sobą następujące pytania: jak myśleć dziś o obrazie?, w czym się uobecniają obrazy?, jaki jest status ich istnienia?, jak ich nagromadzenie formujące współczesną ikonosferę wpływa na charakter naszego poznania, jego formę i treść? Niewątpliwie obraz jest pewnym szczególnym fragmentem tego, co widzialne, intencjonalnie ukształtowanym i strukturalnie określonym, a jako taki jest formą przejawu świata. Ta forma nie jest statyczna i bierna, ale dynamiczna i aktywna. Należy zatem postawić pytanie o widzialność/wizualność obrazów cyfrowych – o to jak jest ona uwarunkowana, ustrukturyzowana oraz jak działa w swoim środowisku. 
o autorce:

dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz - specjalistka w zakresie estetyki filozoficznej oraz teorii kultury i sztuki, prezentująca podejście interdyscyplinarne, łączące elementy refleksji estetycznej i społecznej z analizą zjawisk artystycznych. Publikowała m.in. w "Nowej Krytyce", "Kontekstach", "Ricie Baum" i "Obiegu". Członkini redakcji czasopisma naukowego "Nowa Krytyka" i Polskiego Towarzystwa Estetycznego. Autorka i koordynatorka projektu TICAS.
 
 
o projektantce:

dr Anna Witkowska – artystka wizualna, graficzka, okazjonalna kuratorka, wykładowczyni Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie współprowadzi pracownię Książki Artystycznej oraz Publikacji Multimedialnych. Związana z gdańskim środowiskiem artystycznym (m.in. kolektyw „Znajomi znad morza”, kolektyw „All Inclusive”). Współpracuje z Adamem Witkowskim.