Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Edukacji Muzycznej
Współpraca artystyczna z Filharmonią Zielonogórską
 
 
Od wielu sezonów corocznie Chór Akademii Sztuki ze Szczecina pod dyrekcją dr hab. Barbary Halec, jest zapraszany do Filharmonii Zielonogórskiej w celu wykonania utworów muzyki wokalno – instrumentalnej. Współpraca ta przynosi wymierne efekty w postaci wysokiego poziomu artystycznego wykonawców oraz pochlebnych recenzji, ciepłego przyjęcia i licznie gromadzącej się publiczności. Od 2013 roku muzycy filharmonii wraz z chórzystami wykonali wspólnie utwory: W. A. Mozart – Vesperae solennes de confessore pod dyrekcją Ryszarda Zimaka, G. Holst – Planety; K. Jenkins – Msza dla Pokoju; A. Skriabin – Prometeusz, koncert Gali Operowej, z wybranymi fragmentami chóralnymi z oper oraz utworami muzyki popularnej pod dyrekcją Czesława Grabowskiego.