Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
egzaminy wstępne - sztuki muzyczne
wszystkie instrumenty
I stopień
 TERMIN EGZAMINÓW:
28,29,30 czerwca 2022 roku.
Szczegółowy plan egzaminów podany zostanie po zakończeniu rekrutacji elektronicznej 7 czerwca. Odbędą się one w formie stacjonarnej w formie obowiązującej przed pandemią czyli instrument główny oraz kształcenie słuchu.
Kierunek: instrumentalistyka
 
TERMIN EGZAMINÓW:
28,29,30 czerwca 2022 roku.
Szczegółowy plan egzaminów podany zostanie po zakończeniu rekrutacji elektronicznej 7 czerwca. Odbędą się one w formie stacjonarnej w formie obowiązującej przed pandemią czyli instrument główny oraz kształcenie słuchu.
 
Egzamin wymaga umiejętności na poziomie klasy dyplomowej szkoły muzycznej II stopnia i obejmuje:

Egzamin z instrumentu głównego – do 75 punktów (3 x 25),

Egzamin z utworu klauzurowego – do 5 punktów,

Egzamin z gry, a’vista – do 5 punktów,

Egzamin z kształcenia słuchu – do 15 punktów.

Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu jest uzyskanie z egzaminu z instrumentu głównego co najmniej 54 (3 x 18) punktów.

Szczegółowy program dotyczący gry na wybranym instrumencie w ramach egzaminu  na studia pierwszego stopnia

Fortepian
1.    oryginalny utwór J. S. Bacha zawierający fugę (np. preludium i fuga z DWK, toccata, partita)
2.    dwie etiudy na różne problemy techniczne, w tym etiuda F. Chopina (z wyjątkiem etiud op. 10 nr 3, 6; op. 25 nr 7 oraz etiud bez opusu)
3.    sonata klasyczna lub romantyczna
4.    większy utwór F.  Chopina (np. polonez, ballada, scherzo lub tp.)
5.    utwór dowolny XIX – XXI w.

Skrzypce
1.    Dwie kontrastujące części z jednej z Sonat lub Partit J. S. Bacha
2.    Jeden dowolny kaprys na skrzypce solo
3.    I lub II i III część z dowolnego koncertu skrzypcowego  

Altówka
1.    Dwie kontrastujące części z jednej z Suit lub Sonat J. S. Bacha albo M. Regera
2.    Jeden dowolny kaprys na altówkę solo
3.    I lub II i III część z dowolnego koncertu altówkowego

Wiolonczela
1.    Dwie kontrastujące części wybrane z Suit J. S. Bacha
2.    Etiuda lub kaprys
3.    Jedna część koncertu lub sonaty na wiolonczelę

Kontrabas
1.    Etiuda lub kaprys albo dwie kontrastujące części wybrane z suit H. Fryby lub J. S. Bacha
2.    Sonata (dwie części kontrastujące)
3.    I lub II i III część dowolnego koncertu

Gitara
1.    Utwór z epoki renesansu lub baroku
2.    Etiuda prezentująca dowolną technikę gitarową
3.    Forma cykliczna

Perkusja
1.    Utwór dowolny (solo lub z akompaniamentem) na werbel
2.    Utwór dowolny (solo lub z akompaniamentem) na kotły
3.    Utwór dowolny (wykorzystujący czteropałkową technikę gry) na wibrafon
4.    Utwór dowolny (wykorzystujący czteropałkową technikę gry) na marimbę

Uwaga: Ponadto kandydaci poddani zostaną sprawdzianowi umiejętności technicznych w grze (tremolo na werblu, tremolo na kotłach, wykonanie gam na ksylofonie itp.). Jeżeli kandydat w czasie swojej nauki w szkole średniej nie zetknął się równocześnie z grą na wibrafonie i marimbie wykonuje utwór na jednym z tych instrumentów.

Instrumenty dęte
1. Utwór cykliczny
2. Utwór dowolny

Utwory powinny być o zróżnicowanej stylistyce i estetyce

Akordeon
1. Utwór z zakresu muzyki dawnej
2. Utwór cykliczny
3. Utwór dowolny

Harfa
1.     Etiuda koncertowa (XIX/XX wiek)
2.     Transkrypcje utworów J. F. Händla, J. S. Bacha lub Aria i Rigaudon – G. Kirchhofa
3.     Sonata lub wariacje (XIX/XX wiek)
4.     Utwór dowolny (XIX/XX wiek)     
                   
Organy
1.    J.S. Bach – Jedna ze skrajnych części sonat triowych
2.    J.S. Bach – Preludium lub Toccata i fuga
3.    Utwór dowolny XIX – XXI w.
 
Uwaga! Komisje egzaminacyjne rezerwują sobie prawo wyboru utworów lub ich części do prezentacji.

Kandydaci, którzy chcą wykonać program egzaminacyjny z akompaniatorem Akademii Sztuki w Szczecinie zobowiązani są przekazać nuty dla akompaniatora do Działu Spraw Studenckich, nie później niż dwa tygodnie przed egzaminem.