Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
egzaminy wstępne - sztuki muzyczne
wszystkie specjalności - II rekrutacja
I stopień
14-15 września - przesyłanie filmików
16 września - oceny komisji egzaminacyjnych + rozmowy kwalifikacyjne
do 18 września - wyniki

14 września - dodatkowy egzamin kwalifikujący dla kandydatów na studia II stopnia, który nie mają ukończonych studiów muzycznych I stopnia (egzamin online w czasie rzeczywistym).
pliki do pobrania
Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 
Studiować można tylko jedną specjalność, jednak kandydat może zdawać na więcej niż jedną. W takim przypadku tych samych egzaminów nie powtarza się.

Informacja Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Edukacji Muzycznej z dnia 19.07.2021 r. w sprawie przeprowadzenia dodatkowych egzaminów wstępnych w ramach drugiej rekrutacji na studia I stopnia dla kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na rok akademicki 2021/2022
 
1. W związku z obecną sytuacją epidemiczną, wszystkie egzaminy wstępne na Wydział Edukacji Muzycznej w Akademii Sztuki w Szczecinie odbędą się w trybie zdalnym (online).
2. Kandydaci tworzą nagrania video, które przesyłają za pomocą serwisu WeTransfer.com na adres rekrutacja.wem@akademiasztuki.eu w nieprzekraczalnym terminie w dniach 14-15 września 2021 r. W przypadku korzystania z innych nut niż te, do których dostęp podany jest poniżej, należy także przesłać ich skany.
3. Obowiązują następujące formaty plików: dla nagrania video – MP4, dla nut – PDF.
4. Nazwy przesyłanych plików mają zawierać (bez polskich liter) imię, nazwisko, nazwę egzaminu – oddzielone podkreślnikiem, np. adam_nowak_spiew.mp4, a w przypadku pliku ze skanem nut, np. adam_nowak_tytul_utworu.pdf.
5. Każde nagranie zostanie udostępnione do oceny odpowiedniej komisji egzaminacyjnej. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 18 września 2021 r.
6. Przesłane nagrania będą służyć wyłącznie do celów rekrutacyjnych i będą przechowywane przez Komisję Rekrutacyjną do 1.10.2021 r., po czym zostaną usunięte. Nagrań nie wolno rozpowszechniać, udostępniać, ani powielać.
7. Nagrania, na których obraz lub dźwięk będzie nieczytelny, nie będą oceniane przez komisję.
8. Każde nagranie powinno się rozpocząć od okazania przez kandydata własnego dowodu osobistego (tylko strona ze zdjęciem), w taki sposób, aby można było odczytać dane osobowe.
9. Na filmach powinna być widoczna sylwetka kandydata od przodu (twarzą do kamery), przynajmniej od pasa w górę. Wyjątek stanowi nagranie gry na fortepianie czy organach, kiedy to kamera powinna być ustawiona z boku, a na obrazie powinna być widoczna sylwetka kandydata wraz z rękami na klawiaturze. Drugi wyjątek stanowi nagranie ekspresji ruchowej, kiedy to kamera powinna ujmować całą postać kandydata przez cały czas prezentacji.
10. W przypadku wybrania przez kandydata więcej niż jednej specjalności, tych samych egzaminów nie powtarza się.
11. Na studia I stopnia obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna (na temat motywów podjęcia studiów i działalności muzycznej kandydata) oraz następujące egzaminy wstępne dla poszczególnych specjalności:

a) Specjalność edukacja muzyczna
· ŚPIEW – kandydat przesyła plik video, na którym śpiewa dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, w tym jeden a cappella – jeden do wyboru spośród piosenek zawartych w pliku ŚPIEW - do pobrania z prawej strony, drugi dowolny [przedmiot w nazwie pliku – spiew];
· INSTRUMENT – kandydat przesyła plik video, na którym wykonuje na fortepianie lub innym instrumencie melodycznym dwa dowolne utwory o zróżnicowanym charakterze, których poziom odpowiada umiejętnościom kandydata [przedmiot w nazwie pliku – instrument];
· KSZTAŁCENIE SŁUCHU I ZASADY MUZYKI – kandydat przesyła plik video, na którym śpiewa ćwiczenie solfeżowe używając nazewnictwa literowego lub solmizacji, a następnie (w tym samym nagraniu) recytuje ćwiczenie rytmiczne na sylabie „ta”, do wyboru po jednym spośród ćwiczeń zawartych w pliku KSZTAŁCENIE SŁUCHU - do pobrania z prawej strony [przedmiot w nazwie pliku – sluch].

b) Specjalność rytmika
· EKSPRESJA RUCHOWA – kandydat przesyła dwa pliki video, na którym przedstawia ekspresję ruchową do dwóch fragmentów utworów muzycznych zawartych w plikach rytmika1.mp3 oraz rytmika2.mp3 do pobrania poniżej [przedmiot w nazwie pliku – rytmika];
· FORTEPIAN – kandydat przesyła plik video, na którym wykonuje na fortepianie dwa dowolne utwory o zróżnicowanym charakterze, których poziom odpowiada umiejętnościom kandydata [przedmiot w nazwie pliku – fortepian];
· KSZTAŁCENIE SŁUCHU I ZASADY MUZYKI – kandydat przesyła plik video, na którym śpiewa ćwiczenie solfeżowe używając nazewnictwa literowego lub solmizacji, a następnie (w tym samym nagraniu) recytuje ćwiczenie rytmiczne na sylabie „ta”, do wyboru po jednym spośród ćwiczeń zawartych w pliku KSZTAŁCENIE SŁUCHU - do pobrania z prawej strony [przedmiot w nazwie pliku – sluch].
c) Specjalność prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej z wokalistyką jazzową
· ŚPIEW – kandydat przesyła plik video, na którym śpiewa dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, w tym jeden a cappella, albo – w przypadku wyboru wokalistyki jazzowej – standard jazzowy i utwór z gatunku muzyki rozrywkowej [przedmiot w nazwie pliku – spiew];
· INSTRUMENT – kandydat przesyła plik video, na którym wykonuje na fortepianie lub innym instrumencie melodycznym dwa dowolne utwory o zróżnicowanym charakterze, albo –w przypadku wyboru instrumentu jazzowego – standard jazzowy i utwór z gatunku muzyki rozrywkowej [przedmiot w nazwie pliku – instrument];
· KSZTAŁCENIE SŁUCHU I ZASADY MUZYKI – kandydat przesyła plik video, na którym śpiewa ćwiczenie solfeżowe używając nazewnictwa literowego lub solmizacji, a następnie (w tym samym nagraniu) recytuje ćwiczenie rytmiczne na sylabie „ta”, do wyboru po jednym spośród ćwiczeń zawartych w pliku KSZTAŁCENIE SŁUCHU - do pobrania z prawej strony [przedmiot w nazwie pliku – sluch].
 
d) Specjalność muzyka kościelna
· ŚPIEW – kandydat przesyła plik video, na którym śpiewa dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, w tym jeden a cappella – jeden do wyboru spośród piosenek zawartych w pliku ŚPIEW - do pobrania z prawej strony, drugi dowolny [przedmiot w nazwie pliku – spiew];
· INSTRUMENT – kandydat przesyła plik video, na którym wykonuje na fortepianie lub organach dwa dowolne utwory o zróżnicowanym charakterze [przedmiot w nazwie pliku – instrument];
· KSZTAŁCENIE SŁUCHU I ZASADY MUZYKI – kandydat przesyła plik video, na którym śpiewa ćwiczenie solfeżowe używając nazewnictwa literowego lub solmizacji, a następnie (w tym samym nagraniu) recytuje ćwiczenie rytmiczne na sylabie „ta”, do wyboru po jednym spośród ćwiczeń zawartych w pliku KSZTAŁCENIE SŁUCHU - do pobrania z prawej strony [przedmiot w nazwie pliku – sluch].
 
12. Rozmowa kwalifikacyjna dla wszystkich kandydatów odbędzie się online w dniu 16 września 2021 – o dokładnej godzinie rozmowy kandydat zostanie powiadomiony – na adres e‑mail podany podczas rekrutacji elektronicznej najpóźniej do 15 września