Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
egzaminy wstępne - sztuki muzyczne
wszystkie specjalności - II rekrutacja
II stopień
14-15 września - przesyłanie filmików
16 września - oceny komisji egzaminacyjnych + rozmowy kwalifikacyjne
do 18 września - wyniki

14 września - dodatkowy egzamin kwalifikujący dla kandydatów na studia II stopnia, który nie mają ukończonych studiów muzycznych I stopnia (egzamin online w czasie rzeczywistym).
pliki do pobrania
Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 
Informacja Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Edukacji Muzycznej z dnia 19.07.2021 r. w sprawie przeprowadzenia dodatkowych egzaminów wstępnych w ramach drugiej rekrutacji na studia II stopnia dla kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na rok akademicki 2021/2022
 
1. W związku z obecną sytuacją epidemiczną, wszystkie egzaminy wstępne na Wydział Edukacji Muzycznej w Akademii Sztuki w Szczecinie odbędą się w trybie zdalnym (online).
2. Kandydaci tworzą nagrania video, które przesyłają za pomocą serwisu WeTransfer.com na adres rekrutacja.wem@akademiasztuki.eu w nieprzekraczalnym terminie w dniach 14-15 września 2021 r. W przypadku korzystania z innych nut niż te, do których dostęp podany jest poniżej, należy także przesłać ich skany.
3. Obowiązują następujące formaty plików: dla nagrania video – MP4, dla nut – PDF.
4. Nazwy przesyłanych plików mają zawierać (bez polskich liter) imię, nazwisko, nazwę egzaminu – oddzielone podkreślnikiem, np. adam_nowak_spiew.mp4, a w przypadku pliku ze skanem nut, np. adam_nowak_tytul_utworu.pdf.
5. Każde nagranie zostanie udostępnione do oceny odpowiedniej komisji egzaminacyjnej. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 18 września 2021 r.
6. Przesłane nagrania będą służyć wyłącznie do celów rekrutacyjnych i będą przechowywane przez Komisję Rekrutacyjną do 1.10.2021 r., po czym zostaną usunięte. Nagrań nie wolno rozpowszechniać, udostępniać, ani powielać.
7. Nagrania, na których obraz lub dźwięk będzie nieczytelny, nie będą oceniane przez komisję.
8. Kandydatów na studia II stopnia, którzy nie mają ukończonych studiów muzycznych I stopnia, obowiązuje dodatkowy egzamin z kształcenia słuchu, harmonii oraz gry na fortepianie, warunkujący dopuszczenie do egzaminu wstępnego. Ten dodatkowy egzamin odbędzie się online w czasie rzeczywistym w dniu 14 września 2021 r., a o godzinie jego rozpoczęcia kandydat zostanie powiadomiony – na adres e-mail podany podczas rekrutacji elektronicznej najpóźniej do 13 września 2021
9. Każde nagranie powinno się rozpocząć od okazania przez kandydata własnego dowodu osobistego (tylko strona ze zdjęciem), w taki sposób, aby można było odczytać dane osobowe.
10. Na filmach powinna być widoczna sylwetka kandydata od przodu (twarzą do kamery), przynajmniej od pasa w górę. Wyjątek stanowi nagranie gry na fortepianie czy organach, kiedy to kamera powinna być ustawiona z boku, a na obrazie powinna być widoczna sylwetka kandydata wraz z rękami na klawiaturze. Drugi wyjątek stanowi nagranie ekspresji ruchowej, kiedy to kamera powinna ujmować całą postać kandydata przez cały czas prezentacji.
11. W przypadku wybrania przez kandydata więcej niż jednej specjalności, tych samych egzaminów nie powtarza się.
12. Na studia II stopnia obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna (dotycząca metodyki edukacji muzycznej, działalności muzycznej kandydata i motywów podjęcia studiów) oraz następujący egzamin wstępny dla poszczególnych specjalności:

a) Specjalność arteterapia
· ŚPIEW – kandydat przesyła plik video, na którym śpiewa dwa utwory o zróżnicowanym charakterze [przedmiot w nazwie pliku – spiew].
b) Specjalność dyrygentura chóralna
· DYRYGOWANIE – kandydat przesyła plik video, na którym dyryguje dwa utwory z literatury chóralnej [przedmiot w nazwie pliku – dyrygowanie].
c) Specjalność dyrygentura orkiestr dętych
· INSTRUMENT – kandydat przesyła plik video, na którym gra na wybranym instrumencie dętym dwa utwory o zróżnicowanym charakterze [przedmiot w nazwie pliku – instrument].
d) Specjalność muzyka kościelna
· ORGANY – kandydat przesyła plik video, na którym gra na organach dowolny utwór z literatury organowej, akompaniament do wybranej pieśni liturgicznej ze śpiewem (dwie zwrotki ze wstępem) oraz części stałe mszy [przedmiot w nazwie pliku – organy].
e) Specjalność nauczanie kształcenia słuchu (I st.), audycji muzycznych, literatury muzycznej i zasad muzyki z elementami edycji nut w szkolnictwie muzycznym
· KSZTAŁCENIE SŁUCHU Z ZASADAMI MUZYKI – kandydat przesyła plik video, na którym śpiewa ćwiczenie solfeżowe używając nazewnictwa literowego lub solmizacji, a następnie (w tym samym nagraniu) recytuje ćwiczenie rytmiczne na sylabie „ta” (wraz z jednoczesnym stukaniem lub taktowaniem pulsu ćwierćnuty w tempie 60 BPM w pierwszym ćwiczeniu rytmicznym lub pulsu ćwierćnuty z kropką w tempie 50 BPM w drugim ćwiczeniu rytmicznym), do wyboru po jednym spośród ćwiczeń zawartych w pliku KSZTAŁCENIE SŁUCHU - do ściągnięcia z prawej strony [przedmiot w nazwie pliku – nauczanie].
f) Specjalność muzyka jazzowa i rozrywkowa:
· ŚPIEW LUB GRA NA INSTRUMENCIE – kandydat przesyła plik video, na którym wykonuje standard jazzowy i utwór z gatunku muzyki rozrywkowej [przedmiot w nazwie pliku – jazz].

13. Rozmowa kwalifikacyjna dla wszystkich kandydatów odbędzie się online w dniu 16 września 2021 – o dokładnej godzinie rozmowy kandydat zostanie powiadomiony – na adres e-mail podany podczas rekrutacji elektronicznej najpóźniej do dnia 15 września