Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
egzaminy wstępne - sztuki muzyczne
wszystkie specjalności 
I stopień
 
pliki do pobrania
Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 
Egzamin wstępny odbędzie w poniedziałek 27 czerwca 2022 r.
Godziny i miejsca poszczególnych części egzaminu podane będą po zakończonej rekrutacji elektronicznej.
 
Studiować można tylko jedną specjalność, jednak kandydat może zdawać na więcej niż jedną. W takim przypadku tych samych egzaminów nie powtarza się.  

Specjalność edukacja muzyczna 

Egzamin obejmuje: 

- śpiew (kandydat śpiewa na pamięć dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, jeden do wyboru spośród piosenek zawartych w pliku egzamin_wem_spiew.pdf, drugi dowolny a cappella) – do 25 punktów;  
- fortepian, ewentualnie inny instrument melodyczny (kandydat wykonuje dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, których poziom odpowiada umiejętnościom kandydata) – do 25 punktów;  
- kształcenie słuchu i zasady muzyki (kandydat śpiewa a vista ćwiczenie solfeżowe używając nazewnictwa literowego lub solmizacji, recytuje a vista ćwiczenie rytmiczne na sylabie „ta”, a następnie odpowiada na pytanie z zakresu zasad muzyki). – do 25 punktów; 
- rozmowę kwalifikacyjną na temat motywów podjęcia studiów oraz działalności muzycznej kandydata – do 25 punktów. 
 
Specjalność rytmika 

Egzamin obejmuje: 

- ekspresję ruchową do dwóch zróżnicowanych charakterem fragmentów utworów muzycznych (zawartych w plikach rytmika1.mp3 i rytmika2.mp3 do pobrania na dole strony) – do 25 punktów;  
- fortepian (kandydat wykonuje dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, których poziom odpowiada umiejętnościom kandydata) – do 25 punktów; 
- kształcenie słuchu i zasady muzyki (kandydat śpiewa a vista ćwiczenie solfeżowe używając nazewnictwa literowego lub solmizacji, recytuje a vista ćwiczenie rytmiczne na sylabie „ta”, a następnie odpowiada na pytanie z zakresu zasad muzyki). – do 25 punktów; 
- rozmowę kwalifikacyjną na temat motywów podjęcia studiów oraz działalności muzycznej kandydata – do 25 punktów. 

Specjalność wokalistyka jazzowa i estradowa 

Egzamin obejmuje: 

- śpiew (kandydat śpiewa na pamięć dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, w tym jeden a cappella: dowolny utwór rozrywkowy w języku polskim i dowolny standard jazzowy w języku angielskim) – do 25 punktów; 
- fortepian, ewentualnie inny instrument melodyczny (kandydat wykonuje dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, których poziom odpowiada umiejętnościom kandydata – do 25 punktów;  
- kształcenie słuchu i zasady muzyki (kandydat śpiewa a vista ćwiczenie solfeżowe używając nazewnictwa literowego lub solmizacji, recytuje a vista ćwiczenie rytmiczne na sylabie „ta”, a następnie odpowiada na pytanie z zakresu zasad muzyki). – do 25 punktów; 
- rozmowę kwalifikacyjną na temat motywów podjęcia studiów oraz działalności muzycznej kandydata – do 25 punktów. 

Uwaga: Maksymalna łączna liczba punktów, które może otrzymać kandydat za egzaminy wynosi 100.
Aby pozytywnie zaliczyć egzamin, minimalna łączna liczba punktów (ze wszystkich składowych egzaminu) musi wynosić 50, w tym minimalna liczba punktów z każdej składowej egzaminu musi wynosić 11. 

Kandydaci, którzy chcą wykonać program egzaminacyjny z akompaniatorem Akademii Sztuki w Szczecinie zobowiązani są przekazać nuty dla akompaniatora do Działu Spraw Studenckich, nie później niż dwa tygodnie przed egzaminem.