Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Niezbędnik studenta
wydział instrumentalny
 
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin dyplomowy/inne) na Wydziale Instrumentalnym

Studia I stopnia

–  pozytywne zaliczenie przewidzianych w planie studiów zajęć, uzyskanie 180 pkt. ECTS
-  wykonanie recitalu dyplomowego
-  zdanie ustnego egzaminu dyplomowego.
 
 Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin dyplomowy/inne)

 Studia II stopnia

– pozytywne zaliczenie przewidzianych w planie studiów przedmiotów- uzyskanie 120 pkt. ECTS
- wykonanie dwóch recitali
- napisanie pracy dyplomowej na temat związany z wybraną specjalnością
- pozytywny wynik egzaminu dyplomowego.