Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Niezbędnik studenta
wydział instrumentalny 
 
 
Zgodnie z Programem studiów na I stopniu na Wydz. Instrumentalnym są określone następujące warunki:
 
Praktyki zawodowe na kierunku Instrumentalistyka są prowadzone w formie praktyk estradowych. Każdy student musi wziąć udział w co najmniej trzech występach publicznych w semestrze, prezentując swoje umiejętności gry na wybranym instrumencie. Dane poszczególnych wystąpień są nanoszone do karty praktyk estradowych i zatwierdzane przez wykładowcę instrumentu głównego. Dziekan po ostatecznej pozytywnej weryfikacji wpisuje zaliczenie przedmiotu do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta. Przedmiot trwa 4 semestry i każdy semestr kończy się zaliczeniem.

Poza praktykami estradowymi, dla studentów chcących zdobyć uprawnienia pedagogiczne, są prowadzone praktyki pedagogiczne w wymiarze 150 godzin. Przedmiot jest realizowany w ciągu 2 semestrów, w czasie których student odbywa semestralnie 75 godzin praktyk. Każda godzina jest opisywana w dzienniczku praktyk i podpisywana przez nauczyciela prowadzącego praktykę. Po pozytywnej weryfikacji Dziekana zaliczenie przedmiotu jest wpisywane do indeksu i karty okresowych osiągnieć studenta.

Praktyki pedagogiczne odbywają się w szkołach muzycznych I stopnia. Akademia Sztuki współpracuje w tym zakresie z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia im. T. Szeligowskiego i Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie.

Zgodnie z Programem studiów na II stopniu na Wydz. Instrumentalnym są określone następujące warunki:

Praktyki zawodowe na kierunku Instrumentalistyka są prowadzone w formie praktyk estradowych. Każdy student musi wziąć udział w co najmniej trzech występach publicznych w semestrze, prezentując swoje umiejętności gry na wybranym instrumencie. Dane poszczególnych wystąpień są nanoszone do karty praktyk estradowych i zatwierdzane przez wykładowcę instrumentu głównego. Dziekan po ostatecznej pozytywnej weryfikacji wpisuje zaliczenie przedmiotu do indeksu studenta. Przedmiot trwa 4 semestry.

Poza praktykami estradowymi, dla studentów chcących zdobyć uprawnienia pedagogiczne, są prowadzone praktyki pedagogiczne w wymiarze 30 godzin.

Odbywają się one w szkołach muzycznych II stopnia. Akademia Sztuki współpracuje w tym zakresie z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie. Istnieje również możliwość odbycia praktyki w innej szkole muzycznej II stopnia. Praktyka obejmuje obserwowanie zajęć, asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, prowadzenie zajęć wspólnie z nauczycielem oraz samodzielne prowadzenie zajęć. Program przeprowadzonych zajęć jest wpisywany do dzienniczka praktyk przez nauczyciela prowadzącego. Dziekan po pozytywnej weryfikacji wpisuje zaliczenie przedmiotu do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta. Przedmiot trwa 2 semestry.