Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Wzornictwa
Wydział Wzornictwa na konferencji "Młody człowiek i morze"
 
 
Katedra Podstaw i Metodyki Projektowania na Wydziale Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku organizuje Ogólnopolskią Konferencję Młody człowiek i morze – metodyka nauczania podstaw projektowania wzornictwa.

Celem Konferencji jest przegląd i porównanie metod nauczania w obszarze podstaw projektowania wzornictwa w naszym kraju, a także wypracowanie wniosków do skutecznego przekazywania wiedzy i umiejętności za pomocą środków elektronicznych.
Biorący udział w Konferencji przedstawiciele poszczególnych uczelni przedstawią referaty prezentujące aktualnie realizowany w ich uczelniach program nauczania podstaw projektowania wzornictwa, wraz z podkreśleniem stosowanych metod.
Poszczególne ośrodki przedstawią także referaty prezentujące metody dedykowane nauczaniu on-line oraz wnioski podsumowujące zalety oraz niedogodności takiego trybu. Wyjątkowa sytuacja związana z pandemią wymusiła weryfikację dotychczasowych metod tradycyjnego nauczania. Nauczanie projektowania, które w znacznej części polega na praktycznych ćwiczeniach i na bezpośrednim kontakcie dydaktyków ze studentami, w trybie on-line wymaga nowych metod i narzędzi.
 
Konferencja odbywa w się w terminie od 21 do 26 marca 2022 r. w Krynicy Morskiej.
Udział w Konferencji biorą zespoły z ASP z Gdańska, Katowic, Krakowa, Łodzi, Warszawy i Wrocławia a także UAP z Poznania i Akademia Sztuki ze Szczecina.
 
Z naszej Uczelni Wydział Wzornictwa reprezentują wykładowczynie Anna Gregorczyk (Zakład Projektowania Mody) i dr Olga Kiedrowicz-Świtalska (Kierowniczka Ktedry Projektowania produktu) oraz Studentki Oliwia Dobrzyńska /Projektowanie produktu/, Weronika Rucińska /Projektowanie mody/ oraz Julia Musz /Komunikacja wizualna/.