Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Malarstwa
Wykład kuratora i krytyka sztuki Hansa-Jürgena Hafnera
 
Wykład kuratora i krytyka sztuki Hansa-Jürgena Hafnera 
 
 
22.04.2024 r. (poniedziałek), godz.: 12:00-14:00 
Co-working (IV piętro CPK)  
  
Wykład odbędzie się w języku angielskim
Pracownia Struktur Wizualnych Wydziału Malarstwa zaprasza na wykład kuratora i krytyka sztuki Hansa-Jürgena Hafnera 
How to? The use(s) of painting for pictures, exhibitions and other sites of production, modulation and exchange. 
Jak? Wykorzystanie malarstwa w obrazach, wystawach i innych miejscach produkcji, modulacji i wymiany.” 
 
Wykład będzie dotyczył komunikacyjnej wagi i możliwych ról malarstwa w aktualnej geopolitycznej sytuacji oraz pytań o sposoby pracy wystawienniczej z nim. 
 
Odbędzie się on 22.04.2024 r. (poniedziałek) w godzinach 12:00-14:00 w co-workingu (IV piętro CPK)
 
 
Angielskie pojęcie „painting“ („malując"“/„malowanie“/„malarstwo“) jest ambiwalentne, ponieważ łączy proces malowania i środki malarskie z efektem końcowym, namalowanym obrazem: z jednej strony farba, pędzel, płótno i blejtram są materialnymi komponentami, które ostatecznie tworzą obraz. Użycie malarstwa w sensie specyficznie "artystycznego" medium nie ogranicza się jednak do faktycznej produkcji obrazów. Z drugiej strony malarstwo jest nie tylko specyficznym, historycznie, kulturowo i dyskursywnie zdeterminowanym bytem obrazowym, który ma dostarczyć "obraz", lecz także punktem centralnym dla określonego dyskursu kulturowego, który jest spleciony z historią samej sztuki.
Innymi słowy: nie ma sztuki bez malarstwa.  
 
Wykład odbędzie się w języku angielskim. 
Zarówno w obrębie sztuki, jak i poza nią, termin "malarstwo" wywołuje szeroki wachlarz potencjalnych skojarzeń: od malowanych obrazów po "arcydzieła", od wydawałoby się nieco przestarzałego medium artystycznego po wysoce upolitycznione miejsce sprzecznych interesów artystycznych, kulturowych, społecznych, ekonomicznych i politycznych. Łączy również różne miejsca produkcji kulturowej: pracownię osób artystycznych, kuratorskie miejsce procesie wystawienniczym, publiczną dyskusję. To wystarczający powód, by ponownie zapytać o zastosowanie malarstwa.