Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
O nas
Wyniki wyborów Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie na kadencję 2024-2028
dr hab. Mirosława Jarmołowicz prof. AS wybrana na drugą kadencję
 
Dnia 20 marca 2024 roku odbyły się wybory na stanowisko Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie, na kadencję 2024 – 2028.
W wyniku głosowania członków Uczelnianego Kolegium Elektorskiego bezwzględną większością głosów Rektorem elektem została dr hab. Mirosława Jarmołowicz, profesor AS.

Wyniki głosowania rozkładają się następująco:

Prof. dr hab. Andreas Guskos otrzymał głosów za 34
Dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS otrzymała głosów za 47

Rektor elekt obejmie stanowisko 1 września 2024 roku.

"Szanowna Społeczności Akademicka,
Serdecznie dziękuję za zaufanie i powierzenie mi mandatu prowadzenia uczelni na kadencję 2024 – 2028. Zrobię co w mojej mocy, aby uczelnia dalej się rozwijała, osiągała znaczące sukcesy, rozpoznawalność i renomę w kraju i za granicą. Funkcja Rektora to dla mnie nie tylko zaszczyt, ale i misja zapewnienia otwartości i transparentności zarządzania uczelnią, dlatego tym bardziej dziękuję za uznanie moich czteroletnich działań na rzecz uczelni i społeczności akademickiej. Życzę Państwu sukcesów artystycznych, naukowych, dydaktycznych i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym."
Dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS prowadzi Pracownię Projektowania Architektury Wnętrz i Mebla.

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Szczecińskiej. Ukończone Podyplomowe Studium Szacowania Nieruchomości. Od 1996 roku nauczyciel akademicki w Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej, gdzie w latach 2005–2006 pełniła funkcję prodziekana. W 2002 roku obroniła rozprawę doktorską „Znaczenie perspektywy wobec współczesnych metod wizualizacji”, w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie architektura wnętrz, której promotorem był prof. Janusz Stankowski (na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu). Od 2010 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Sztuki w szczecinie. W latach 2010–2013 pełniła funkcję dziekana Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie. Rektorka Akademii Sztuki w Szczecinie na kadencję 2020-2024.

Brała udział w międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach i sympozjach, szczególnie dotyczących zagadnień związanych z matematyką w obszarze sztuki oraz jej zastosowania w procesie nauczania architektów i grafików. Autorka szeregu projektów i realizacji domów jednorodzinnych, klinik i gabinetów lekarskich oraz wnętrz prywatnych. Jej prace z zakresu rysunku, malarstwa, fotografii, projektowania architektury i wnętrz, działań artystycznych w przestrzeni publicznej – były prezentowane na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. Jej projekty mają charakter interdyscyplinarny, gdyż stosuje własne prace fotograficzne i rysunkowe zarówno w przestrzeniach prywatnych, jak publicznych, jako ich integralny i spójny element.