Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Projekty
wyposażenie na potrzeby Laboratorium VR i 360 w Akademii Sztuki w Szczecinie
 
 
Projekt obejmuje zakup wyposażenia stanowisk VR (Virtual Reality) do pracy w nowoczesnej technologii „wirtualnej rzeczywistości” składających się z: komputera, monitora, gogli (oculus), zestawów do filmowania profesjonalnego i amatorskiego w technice 360° czyli tworzenia panoram sferycznych oraz zestawu do przechwytywania trójwymiarowych ruchów człowieka w przestrzeni i zapisywania przez komputer. 

Realizacja projektu przyczynia się do: 

uruchomienia na Akademii Sztuki w Szczecinie nowej specjalności Film Eksperymentalny i Animacja na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów,
współpracy uczelni z firmami w zakresie tworzenia interaktywnych rozwiązań i nowatorskich form przekazywania treści,
uruchomienia nowej przestrzeni laboratoryjnej służącej realizacji nowoczesnych produkcji filmowych,
podwyższenia jakości kształcenia i uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej,
otwarcia nowych możliwości dla prowadzenia badan naukowych w zakresie rozwoju filmu i kinematografii. 

Projekt ma na celu:

utworzenie stanowisk pracy dla studentów i kadry naukowej w technologii VR i 360,
podniesienie jakości kształcenia w zakresie realizacji nowoczesnych produkcji filmowych i kreowania wirtualnej rzeczywistości na potrzeby filmowych efektów specjalnych,
dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy wyznaczonych przez nowe technologie,
stworzenie młodym adeptom sztuki odpowiednich warunków dla testowania nowych form narracji filmowej i alternatywnych przestrzeni tego medium,
otwarcie nowych możliwości dla prowadzenia badań naukowych w zakresie rozwoju filmu i kinematografii. 

Całkowity koszt projektu 

150 000,00 zł ze środków dotacji MKiDN (budżet państwa)
 
Termin realizacji projektu 

24.11.2017 r. – 30.12.2017 r.

Źródło finansowania projektu 

Zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne – wyposażenie na potrzeby Laboratorium VR i 360 w Akademii Sztuki w Szczecinie” dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.