Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
egzaminy wstępne - sztuki wizualne
wzornictwo - II rekrutacja
 
 
pliki do pobrania
Informacja dla kandydatów na studia 1 i 2 stopnia dotycząca egzaminów wstępnych na Wydział Wzornictwa / rok akademicki 2021/2022  
  
I stopień 
Sprawdzian kwalifikacyjny na kierunku Wzornictwo I stopień składa się z jednego etapu i polega na przeglądzie portfolio nadesłanego przez kandydatkę/kandydata drogą elektroniczną oraz rozmowy kwalifikacyjnej.  
 
Portfolio 
Kandydat/kandydatka na I stopień studiów przygotowuje teczkę/portfolio składającą się z min. 15 max. 20 prac (min. 10 prac powinno prezentować zainteresowania kandydata/kandydatki specjalnością na jaką aplikuje, tj. szkice projektów, zdjęcia realizacji, moodboardy, kolaże, zdjęcia szkicownika).  
Prace powinny być zamieszczone w jednym pliku w formacie PDF nieprzekraczającym 20 MB  
 
Rozmowa kwalifikacyjna 
Kandydat/kandydatka odbywa rozmowę weryfikującą jego/jej predyspozycje w odniesieniu  
do kierunku na jaki aplikuje. 
  
Ocena egzaminu: 
Portfolio –  do 45 punktów 
Rozmowa kwalifikacyjna – do 55 punktów 
Zaliczenie egzaminu – od 51 punktów łącznie. 
 
Terminy: 
specjalność Projektowanie Mody 
do dnia 12 września (włącznie) drogą elektroniczną na adres anna.gregorczyk@akademiasztuki.eu należy przesłać portfolio, czyli zestaw prac kandydata/kandydatki, które będą oceniane przez komisję podczas egzaminów. Egzamin odbędzie się w dniu 14 września na platformie Teams. 13. września każdy kandydat/kandydatka otrzyma link do spotkania 
o godzinie 9:00 odbędzie się spotkanie testowe.  
Wszyscy kandydaci/kandydatki proszeni/proszone są o uczestnictwo w tym spotkaniu, w celu uniknięcia problemów technicznych podczas egzaminu. 
Egzamin rozpocznie się o godz. 10:00 
 
specjalność Komunikacja Wizualna 
do dnia 12 września (włącznie) drogą elektroniczną na adres patryk.grygierczyk@akademiasztuki.eu  należy przesłać portfolio, czyli zestaw prac kandydata/kandydatki, które będą oceniane przez komisję podczas egzaminów. Egzamin odbędzie się w dniu 15 września na platformie Teams. 14. września każdy kandydat/kandydatka otrzyma link do spotkania 
o godzinie 9:00 odbędzie się spotkanie testowe.  
Wszyscy kandydaci/kandydatki proszeni/proszone są o uczestnictwo w tym spotkaniu, w celu uniknięcia problemów technicznych podczas egzaminu. 
Egzamin rozpocznie się o godz. 10:00 
  
II stopień 
Sprawdzian kwalifikacyjny na kierunku Wzornictwo II stopień składa się z jednego etapu i polega na przeglądzie portfolio i eseju nadesłanego przez kandydatkę/kandydata drogą elektroniczną oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Warunkiem dopuszczenia do sprawdzianu jest posiadanie przez kandydatkę/ kandydata co najmniej tytułu zawodowego licencjata w wybranym lub pokrewnym kierunku studiów. 
 
Portfolio 
Kandydat/kandydatka na II stopień studiów prezentuje portfolio dokumentujące autorskie prace  
z zakresu sztuki i sztuk projektowych. 
Prace powinny być zamieszczone w jednym pliku w formacie PDF nieprzekraczającym 20 MB  
 
Esej 
Kandydat/kandydatka przedstawia esej dotyczący propozycji kierunku rozwoju pracy dyplomowej,  
w tym: opis koncepcji projektu, opis proponowanej ścieżki projektowej, wskazanie mediów, którymi zamierza się posługiwać. 
Esej powinien mieć objętość znormalizowanej strony A4, tj. max. 1800 znaków, w formacie PDF, do eseju mogą być dołączone szkice (termin i adres mailowy, na który należy przesyłać portfolio, zostaną podane na stronie rekrutacyjnej). 
  
Rozmowa  
Kandydat/kandydatka odbywa rozmowę weryfikującą jego/jej predyspozycje w odniesieniu do kierunku na jaki aplikuje. 
 
Ocena Egzaminu 
Portfolio – do 35 punktów 
Esej – do 30 punktów 
Rozmowa kwalifikacyjna – do 35 punktów 
Zaliczenie egzaminu od 51 punktów łącznie. 
 
Terminy: 
do dnia 12 września (włącznie) drogą elektroniczną na adres patryk.grygierczyk@akademiasztuki.eu   należy przesłać portfolio, czyli zestaw prac kandydata/kandydatki, które będą oceniane przez komisję podczas egzaminów. Egzamin odbędzie się w dniu 16 września na platformie Teams 
15. września każdy kandydat/kandydatka otrzyma link do spotkania, o godzinie 9:00 odbędzie się spotkanie testowe.  
Wszyscy kandydaci/kandydatki proszeni/proszone są o uczestnictwo w tym spotkaniu, w celu uniknięcia problemów technicznych podczas egzaminu. 
Egzamin rozpocznie się o godz. 10:00