Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
zakład historii i teorii sztuki
zakład historii i teorii sztuki
 
 
Krytyczne i abstrakcyjne myślenie, precyzyjna analiza, śmiała interpretacja są podstawą działań twórczych. W kształceniu prowadzonym na Wydziale Malarstwa duży nacisk kładziemy na rozumienie procesu twórczego oraz mechanizmów funkcjonowania zjawisk artystycznych w szerszych kontekstach społeczno-polityczno-ekonomicznych. Rozwijaniu umiejętności rozumienia świata, w szczególności świata sztuki, służy aktywność edukacyjna i naukowa pracowników Zakładu Historii i Teorii Sztuki. 
Pracownicy Zakładu Historii i Teorii Sztuki w swojej aktywności edukacyjnej i badawczej koncentrują się na kilku komplementarnych obszarach. Obszarem podstawowym jest historia sztuki nowoczesnej interpretowanej przez pryzmat aktualnych metodologii. Jej uzupełnienie stanowi wiedza na temat historycznego rozwoju i aktualnej roli technicznych środków tworzenia i przetwarzania obrazu. Istotnym polem jest także rozpoznanie mechanizmów określających funkcjonowanie współczesnego świata sztuki, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym, w odniesieniu do kwestii aktualnych estetyk, polityk kulturalnych, kontekstu społecznego, zależności ekonomicznych. Elementy filozofii i estetyki filozoficznej wzmacniają zdolność krytycznego myślenia i wnikliwej interpretacji. Zajęcia ze strategii kuratorskich przynoszą szerszą świadomość wystawienniczą, a zajęcia z marketingu i finansowania sztuki pozwalają bardziej świadomie poruszać się w przestrzeni codziennego pragmatycznego kontekstu, w którym żyje artysta. W całym swoim spektrum kształcenie prowadzone przez pracowników Zakładu Historii i Teorii Sztuki ma na celu wyposażenie studentów w narzędzia i umiejętności umożliwiające im samodzielne, świadome i nowatorskie działania twórcze. 
 
W roku akademickim 2020/2021 wykłady gościnne prowadzili:

Piotr Bujak
Ewa Majewska
Dawid Radziszewski
Karol Sienkiewicz
Jędrzej Wijas
Magdalena Ziółkowska