Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Edukacji Muzycznej
Zakład Muzyki Jazzowej, Arteterapii i Dydaktyki Muzycznej
 
 
Muzyka Jazzowa

Prowadzona jest szeroką działalność mającą na celu umożliwienie studentom zdobycie rzetelnej wiedzy z zakresu muzyki jazzowej jak również praktyczne jej wykorzystanie.

Odbywa się to na zajęciach z wokalistyki jazzowej, instrumentu, harmonii jazzowej, zespołów instrumentalnych i wokalnych oraz big - bandu.

Wśród aktywności Zakładu wymienić należy między innymi szereg cieszących się ogromną przychylnością publiczności koncertów, na których występują zarówno studenci jak i wykładowcy.

Grono tych ostatnich stanowią:

Joanna Gajda – prowadzi zajęcia z fortepianu jazzowego, improwizacji, harmonii jazzowej oraz akompaniuje wokalistom

Jolanta Szczepaniak - Przybylińska prowadzi zajęcia z wokalistyki jazzowej oraz zespół wokalny

Maja Koterba - prowadzi zajęcia z wokalistyki jazzowej

Tomasz Licak – prowadzi zajęcia z saksofonu jazzowego, zespół instrumentalny oraz big -band

Patryk Matwiejczuk – akompaniuje wokalistom

Dydaktyka Muzyczna i Arteterapia

Działalność naukowa pracowników skupia się w obszarze szeroko pojętej edukacji muzycznej, specjalistycznej edukacji w szkołach muzycznych, a także kształcenia i dokształcania nauczycieli uczących muzyki w szkołach różnych typów.

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne związane z kształceniem pedagogicznym studentów kierunków: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, wokalistyka oraz instrumentalistyka: pedagogika, psychologia, podstawy dydaktyki, metodyka edukacji muzycznej, pedagogika zabawy, instrumenty szkolne/flażolety, improwizacja fortepianowa, praktyki w szkole podstawowej, metodyka i teoria kształcenia nauczycieli, muzykoterapia.

Zakład organizuje coroczną konferencję naukowo-metodyczną Teoria muzyki w praktyce, skierowaną do nauczycieli szkół muzycznych, jak również warsztaty metodyczne dla nauczycieli muzyki i studentów. Ściśle współpracuje ze szkołami podstawowymi nr 55 „Błękitna” w Szczecinie i w Przecławiu, z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego, Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów Zabawy KLANZA, Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Nauczycieli i z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty.

Studenci odbywają zajęcia metodyki edukacji muzycznej w bogato wyposażonej pracowni (sprzęt audio-video, szkolne instrumenty muzyczne, tablica interaktywna z komputerem i rzutnikiem, biblioteczka nutowa). Zatrudnienie wykładowców – praktyków pozwala na skuteczną współpracę ze środowiskiem lokalnym. Liczba uczestników warsztatów pozwala sądzić, że działalność wspomagająca metodykę jest szczecińskim nauczycielom niezwykle potrzebna.