Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Edukacji Muzycznej
Zakład Muzyki Sakralnej, Kompozycji i Teorii Muzyki
 
 
Zakład Muzyki Sakralnej, Kompozycji i Teorii Muzyki zajmuje się działalnością dydaktyczną, artystyczną i naukową w zakresie trzech, uzupełniających się dziedzin. W ramach bloku podstawowego realizowane są przedmioty z zakresu teorii muzyki, których celem jest nabycie, uzupełnienie lub utrwalenie wiedzy z tej dziedziny. Najważniejszymi przedmiotami realizującymi te założenia są Historia muzyki, Literatura muzyczna, Kształcenie słuchu, Harmonia z ćwiczeniami i Analiza dzieła muzycznego. Duży nacisk kładzie się na praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy teoretycznej (np. Analiza dzieła muzycznego), doskonali się umiejętności szeroko pojętej, świadomej percepcji materiału muzycznego (np. Kształcenie słuchu, Literatura muzyczna).

Aspekt kompozytorski uwzględniony jest w ramach przedmiotów bloku kierunkowego: Kompozycji z instrumentacją, Instrumentacji oraz Propedeutyki kompozycji i aranżacji. Przedmioty te mają umożliwić studentom opanowanie podstawowych kompozytorskich umiejętności warsztatowych oraz rozwój wyobraźni dźwiękowej i zdolności kreacyjnych. Dopełnieniem nabytej wiedzy są zajęcia o charakterze historycznym: Historia stylów muzycznych i technik kompozytorskich oraz Seminarium muzyki współczesnej.

Zagadnienia związane z muzyką sakralną realizowane są w ramach następujących przedmiotów kierunkowych: organy, śpiew liturgiczny, akompaniament liturgiczny, prawo kościelne z liturgiką, zespół chorałowy, praktykę liturgiczną, realizację basu cyfrowanego oraz organoznawstwo z akustyką.

Zakład Muzyki Sakralnej, Kompozycji i Teorii Muzyki rozwija działalność artystyczną i naukową organizując koncerty i sesje naukowe, tematycznie związane z profilem działalności Zakładu. Wykładowcy przedmiotów z zakresu muzyki sakralnej sprawują opiekę merytoryczną nad działalnością artystyczną studentek i studentów w ramach organizacji koncertów muzyki sakralnej i aktywnego ich udziału w tych koncertach. Adeptki i adepci mogą tym samym w praktyce poznawać bogactwo repertuaru sakralnego, zwłaszcza śpiew chorału gregoriańskiego, śpiew polifoniczny, śpiew z towarzyszeniem instrumentów, a także utwory muzyki instrumentalnej (szczególnie organowej) czy nawet kantatowo-oratoryjnej. Specjaliści w zakresie kompozycji i teorii muzyki koordynują działania związane z propagowaniem muzyki najnowszej, a także wszelkiego rodzaju projektami o charakterze badawczym, zwłaszcza historycznym. Wykładowcy Zakładu są zazwyczaj promotorami prac dyplomowych studentów, którzy, niezależnie od kierunku, zdecydowali się podjąć temat wpisujący się w zakres zagadnień obejmujących teorię muzyki.