Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Projekty
zakup wyposażenia dla Pracowni Grafiki Artystycznej Akademii Sztuki w Szczecinie
 
 
Nazwa programu

Projekt realizowany w ramach programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Całkowity koszt projektu 

153 223,56 zł
z tego:

120 000,00 zł ze środków dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 33 223,56 zł wkład własny Akademii Sztuki w Szczecinie 

Termin realizacji projektu 

01.04.2019 r. – 30.11.2019 r.

Cele projektu

Projekt ma na celu:

uruchomienie nowej przestrzeni dla potrzeb rozwoju grafiki artystycznej,
poprawę warunków i jakości kształcenia oraz aktywności kulturalnej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
 

Syntetyczny opis projektu

Projekt obejmuje zakup specjalistycznego wyposażenia dla pracowni grafiki artystycznej obejmującej druk płaski, sitodruk, wklęsłodruk a poprzez to zapewnienie studentom i wykładowcom niezbędnych warunków do realizacji kształcenia (bezwysiłkowe użytkowanie urządzeń, eliminacja materiałów i substancji szkodliwych dla zdrowia, poprawienie jakości powietrza w pracowniach) oraz zwiększenie potencjału edukacyjno - artystycznego uczelni. W wyniku realizacji projektu powstanie również ogólnodostępna oferta artystyczna, która uwzględnia potrzeby dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Projekt przyczynia się do zachowania i rozwoju klasycznych technik i technologii graficznych.

 

Uruchomienie profesjonalnej pracowni pozwoli zachęcać młodych adeptów sztuki, aby doskonalili się w tradycyjnych technikach graficznych, którymi posługiwali się m.in. Dürer, Rembrandt czy Goya. Mimo tego, że w grafice artystycznej występują te same procesy co 200 lat temu, warto zwrócić uwagę na fakt, iż powstają nowe typy farb, materiałów, środków chemicznych. Powstaje przestrzeń dla projektów badawczych i badań współczesnych możliwości druku w świetle innowacyjnych materiałów, matryc, nośników czy projektów badawczych i badań współczesnych możliwości druku. I choć dla wielu osób grafika artystyczna może wydawać się działalnością czasochłonną, kosztowną czy nawet niepraktyczną, to jednak posiada tyle oryginalnego charakteru, że dla wielu artystów może być szansą na wyróżnienie się w swoich działaniach twórczych i eksperymentach.

Rezultaty projektu

Realizacja projektu przyczynia się do:
 
  • zakup 6 szt. wyposażenia na potrzeby rozwoju grafiki artystycznej (specjalistyczne wyposażenie pracowni: prasa litograficzna, stół do sitodruku, kopiorama, lampa do naświetlania matryc sitodrukowych, płuczka do wymywania sit z podświetleniem oraz prasa wklęsłodrukowa).
W wyniku uruchomienia nowej przestrzeni i zakupu wyposażenia nastąpi:
 
  • zapewnienie studentom i wykładowcom niezbędnych warunków do realizacji kształcenia,
  • zwiększenie potencjału edukacyjno – artystycznego (uruchomienie nowych pracowni i rozszerzenie oferty artystycznej dla mieszkańców Szczecina i regionu),
  • zwiększenie liczby prezentacji i wystaw studentów i dydaktyków uczelni z zakresu grafiki artystycznej w kraju i za granicą,
  • poprawa profesjonalizmu organizowanych wydarzeń artystycznych z dziedziny sztuk wizualnych.
     
Źródło finansowania projektu

Zadanie pn. „Zakup wyposażenia dla Pracowni Grafiki Artystycznej Akademii Sztuki w Szczecinie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.