Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Projekty
zakup wyposażenia dla teatru kameralnego i studia nagrań
 
 
Nazwa projektu

Zakup wyposażenia dla teatru kameralnego i studia nagrań Akademii Sztuki w Szczecinie

Nazwa programu

Projekt realizowany w ramach programu / priorytetu „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Całkowity koszt projektu 

35 294,12 zł
z tego:

30 000,00 zł ze środków dotacji MKiDN
5 294,12 zł wkład własny Akademii Sztuki w Szczecinie

Termin realizacji projektu 

20.04.2016 r. – 30.11.2016 r.

Cele projektu

Projekt ma na celu:
rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej oraz wdrożenie nowych technologii w Akademii Sztuki w Szczecinie,
zwiększenie efektywności działania i warunków realizacji projektów artystycznych w przestrzeni teatralnej i studiu nagrań Akademii Sztuki w Szczecinie. 

Syntetyczny opis projektu

Projekt obejmuje zakup wyposażenia i sprzętu, który pozwoli zapewnić wysoki standard usług związanych z realizacją działań dydaktycznych i artystycznych obejmujący:

sprzęt do rejestracji dźwięku i nagłośnienia,
sprzęt multimedialny do projekcji obrazu,
sprzęt oświetleniowy,
meble i wyposażenie sceniczne. 

Rezultaty projektu 

Realizacja projektu przyczynia się do:

realizacji większej liczby przedsięwzięć artystycznych (w tym o charakterze innowacyjnym) przez Akademię Sztuki w Szczecinie na rzecz społeczności lokalnej,
podwyższenia jakości postprodukcji materiałów audio i video a także wydarzeń artystycznych realizowanych w przestrzeni teatralnej Akademii Sztuki w Szczecinie.

Źródło finansowania projektu

Zadanie pn. „Zakup wyposażenia dla teatru kameralnego i studia nagrań Akademii Sztuki w Szczecinie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.