Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Projekty
zakup wyposażenia do sali koncertowej Akademii Sztuki w Szczecinie. 
 
 
Nazwa programu

Projekt realizowany w ramach programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Całkowity koszt projektu 

100 000,00 zł
z tego:

80 000,00 zł ze środków dotacji MKiDN
20 000,00 zł wkład własny Akademii Sztuki w Szczecinie 

Termin realizacji projektu  

01.06.2017 r. – 30.11.2017 r.

Cele projektu 

Projekt ma na celu:

zwiększenie efektywności działania i profesjonalnej realizacji wydarzeń muzycznych o charakterze sztuki wysokiej,
poprawę aktywności kulturalnej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w imprezach o charakterze kultury wysokiej.
 
Syntetyczny opis projektu 

Projekt obejmuje zakup pierwszego wyposażenia sali koncertowej zlokalizowanej w budynku Pałacu Ziemstwa Pomorskiego przy al. Niepodległości 40 w Szczecinie, który uczelnia zakupiła w 2016 r. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy i multimedialny oraz meble. W ramach projektu powstanie główna scena uczelni, na której studenci i dydaktycy będą mogli realizować zajęcia orkiestrowe, próby, warsztaty, kursy mistrzowskie oraz otwarte koncerty dla szerokiej publiczności. Oferta kulturalna, która powstanie w wyniku realizacji zadania uwzględnia potrzeby dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów.

Rezultaty projektu 

Realizacja projektu przyczynia się do:

powstania nowej przestrzeni użytkowej (sala koncertowa o powierzchni ok. 200 m²),
podwyższenia jakości kształcenia i uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej,
zwiększenia liczby koncertów i prezentacji studentów na żywo z udziałem publiczności,
zwiększenie liczby przedsięwzięć muzycznych o charakterze sztuki wysokiej kierowanych do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
 
Źródło finansowania projektu 

Zadanie pn. „Zakup wyposażenia do sali koncertowej Akademii Sztuki w Szczecinie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.