Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Projekty
zakup wyposażenia i informatyzacja Zakładu Fotografii Akademii Sztuki w Szczecinie 
 
 
Nazwa programu
Projekt realizowany w ramach programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Całkowity koszt projektu  
 • 101 824, 00 zł

z tego:
 • 80 000,00 zł ze środków dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • 21 824,00 zł wkład własny Akademii Sztuki w Szczecinie 
 
Termin realizacji projektu 
04.05.2020 r. - 30.11.2020 r.

Cele projektu
Projekt ma na celu:
 • poprawa warunków i jakości kształcenia,
 • podniesienie aktywności kulturalnej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w zakresie sztuki mediów. 
Syntetyczny opis projektu
Projekt obejmuje zakup specjalistycznego wyposażenia pracowni fotograficznych oraz ciemni a także sprzętu komputerowego i multimedialnego dla potrzeb Zakładu Fotografii. Podjęte działania zapewniają studentom i wykładowcom niezbędne warunki do realizacji kształcenia na kierunku Sztuka Mediów oraz zwiększenie potencjału edukacyjno - artystycznego uczelni w regionie. W wyniku realizacji projektu powstanie ogólnodostępna oferta artystyczna, która uwzględnia potrzeby dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia Zakład Fotografii zyska możliwość tworzenia nowych projektów poprzez łączenie tradycyjnych technik z najnowszymi technologiami oraz powstanie możliwość eksponowania nowatorskich wypowiedzi wizualnych. Nowe wyposażenie usprawni organizowanie procesu twórczego na uczelni i stanie się ważnym krokiem do tworzenia i realizacji interdyscyplinarnych projektów w dziedzinie sztuk wizualnych. 

Rezultaty projektu
W ramach przedsięwzięcia dla potrzeb Zakładu Fotografii zostanie zakupione:   
 • Specjalistyczne wyposażenie pracowni fotograficznej / STUDIO 218 
Zestaw obejmuje m.in.: lampy studyjne, wyzwalacze do lamp, statywy studyjne, ekran odbijający światło, wrota do lamp studyjnych, softbox oktagonalny, stripboxy, linki zabezpieczające lampy, aparaty fotograficzne z osprzętem. 
 • Specjalistyczne wyposażenie pracowni fotograficznej / STUDIO 223 
Zestaw obejmuje m.in.: lampy studyjne, wyzwalacze do lamp studyjnych, statywy studyjne, wrota do lamp studyjnych, softbox oktagonalny, stripboxy, linki zabezpieczające lampy, aparat fotograficzny z osprzętem. 
 • Sprzęt komputerowy i multimedialny (obiektywy)
 • Specjalistyczne wyposażanie / CIEMNIA 
Zestaw obejmuje m.in. powiększalnik, zegar ciemniowy, zasilacz do powiększalników, obiektyw. 
 
Ponadto w wyniku zakupu wyposażenia nastąpi: 
 • podwyższenie jakości kształcenia i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej w zakresie sztuki mediów prowadzonej przez Akademię Sztuki w Szczecinie, 
 • zwiększenie liczby prezentacji i wystaw studentów oraz kadry naukowo – dydaktycznej uczelni obejmujących sztukę mediów, a w szczególności fotografię, 
 • zwiększenie liczby przedsięwzięć artystycznych kierowanych do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz turystów, 
 • poprawa profesjonalizmu organizowanych wydarzeń artystycznych z dziedziny sztuki mediów.
 
Źródło finansowania projektu
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.