Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Ewaluacja
Zarządzenie nr 4/22 Prorektora ds. artystyczno-naukowych Akademii Sztuki w Szczecinie
w sprawie wprowadzenia wzoru sprawozdania nauczyciela akademickiego z dzialalności naukowo-artystycznej
z dnia 30.06.2022 r.