Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Mediateka
zasady funkcjonowania
UWAGA! W dniach 1-7.04.2021 Mediateka nieczynna
 
Zasady funkcjonowania Mediateki - zgodnie z wytycznymi dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju (https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki)

Mediateka czynna jest od środy do piątku w godzinach: 8.00-15.00.

W godzinach 11.30-12.00 Mediateka jest nieczynna z powodu dezynfekcji.
Podczas przerwy na dezynfekcję i wietrzenie obiektu Mediateka jest nieczynna dla użytkowników.

Czytelnicy przychodząc do Mediateki mają obowiązek używania masek ochronnych, dezynfekcji rąk w wyznaczonym miejscu
(lub użycia rękawiczek jednorazowych) oraz zachowania dystansu co najmniej 1,5 metra od siebie.
Jednorazowo w Mediatece może przebywać 12 osób.

Zwrócone zbiory poddawane są 7-dniowej kwarantannie.

Czytelnicy wymagający pomocy w wyszukiwaniu książek zobowiązani są do podawania pracownikom Mediateki wyłącznie sprawdzonych wcześniej w katalogu sygnatur, lub konkretnych danych bibliograficznych (autor, tytuł, wydawca, rok wydania). Prosimy o zapoznanie się z zawartością katalogu zbiorów Mediateki przed wizytą.

Dozwolony jest wolny dostęp do regałów na terenie czytelni.

Czytelnia oferuje 10 stanowisk do pracy własnej – wyłącznie w celach naukowych i w miejscach specjalnie do tego celu przygotowanych.

Biblioteczne stanowiska komputerowe są niedostępne dla czytelników. Z katalogu online można korzystać wyłącznie na własnych urządzeniach.