Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Rekrutacja
Zmiana w dobrych kierunkach!
Nowe kierunki na Akademii Sztuki w Szczecinie
 
Scenografia i przestrzeń wirtualna, Jazz i muzyka rozrywkowa oraz Kuratorstwo i realizacja wystaw – to trzy nowe kierunki otwierane przez Akademię Sztuki w Szczecinie.
 
W przygotowaniach do tegorocznej rekrutacji wykonaliśmy dwa ważne kroki – po pierwsze uruchomiliśmy nowe kierunki zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez kandydatów i kandydatki. Po drugie wiele z prowadzonych od lat specjalności przekształciliśmy w kierunki” – mówi prorektor dr Mikołaj Iwański.

Większość akademii sztuk pięknych zrezygnowało z prowadzenia specjalności i w ich miejsce powołuje kierunki" – uzupełnia prorektor prof. dr hab. Kamil Kuskowski. – „Te zmiany mają uporządkować strukturę kształcenia w naszej uczelni i uczynić ją bardziej przejrzystą zwłaszcza dla kandydatów i kandydatek na studia”.
 
W tej chwili Akademia łącznie na pierwszym i drugim stopniu studiów oferuje 19 kierunków.

Uruchomienie nowych kierunków jest odpowiedzią uczelni na potrzeby rynku pracy i sygnały od kandydatów. Jest możliwe dzięki bogatym zasobom kadrowym Akademii.

Mamy pedagogów praktyków, którzy wiedzą dokładnie, jakie kompetencje są potrzebne na przykład przy pracy kuratora wystaw czy scenografa. Stworzyli atrakcyjne programy studiów” – przekonuje dr Mikołaj Iwański – „Łączymy studia teoretyczne z kuratorstwa z realizacją wystaw, co da uczestnikom praktyczne umiejętności. Na scenografii zatrudniamy pedagogów praktykujących w filmie i w teatrze, ale również w produkcjach tv i medialnych. Również jazz jest przygotowany tak, by był najnowocześniejszym jazzowym kierunkiem w kraju.

Między 15 a 19 maja Akademia Sztuki zaprasza na Dni Otwarte – we wszystkich trzech siedzibach uczelni będzie można zajrzeć do pracowni, porozmawiać ze studentami i wykładowcami, uczestniczyć w wydarzeniach artystycznych i warsztatach.

Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia rozpocznie się 11 maja 2023.