Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
O nas
zmiany sposobu aktywności studentów i nauczycieli akademickich podczas trwającej ciągle epidemii COVID-19
 
 
W imieniu JM Rektor, dr hab. Mirosławy Jarmołowicz, prof. AS przekazujemy informacje dotyczące zmian sposobu aktywności studentów i nauczycieli akademickich podczas trwającej ciągle epidemii COVID-19:

1.       Przywraca się w Akademii Sztuki w Szczecinie stacjonarną działalność galerii uczelnianych – Galerii Rektorskiej, Galerii ZONA oraz Galerii R+ przy obowiązującym reżimie sanitarnym – dystans, dezynfekcja rąk, maseczki oraz z limitem 1 osoby na 15 m2 powierzchni Galerii;

2.       Od 21 maja wznawia się w Akademii Sztuki w Szczecinie możliwość organizacji koncertów, występów artystycznych, egzaminów końcowych, dyplomowych itp. w trybie stacjonarnym z udziałem publiczności przy obowiązującym reżimie sanitarnym – dystans, dezynfekcja rąk, maseczki oraz z limitem 1 osoby na 15 m2 powierzchni w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie.

Uwaga: Zgoda na organizację wydarzeń opisanych w pkt 2. dotyczy jedynie niezbędnych aktywności przewidzianych w programach i planach studiów. Za weryfikację wniosków w sprawie przeprowadzenia wydarzeń w trybie stacjonarnym odpowiadają dziekani wydziałów. 

Uczestnicy wydarzeń w żadnym wypadku nie mogą spożywać napojów lub posiłków. Do organizatora wydarzeń należy dopilnowanie, aby ilość osób w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie nie przekraczała dopuszczalnej, maksymalnej liczby oraz aby reżim sanitarny był przestrzegany