Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Wzornictwa
Zmysł udziału. Doświadczanie designu
spotkanie z Igą Węglińską i Milą Łapko
„Zmysł udziału. Doświadczanie designu”
spotkanie z Igą Węglińską i Milą Łapko
 
TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie

14 grudnia 2021 r. (wtorek),18:00
 
wstęp wolny
 
-----
 
Projekt współfinansowany ze środków Mecenatu Kulturalnego Miasta Szczecin.
 
Rozmowa z projektantką multidyscyplinarną Igą Węglińską i artystką multimedialną Milą Łapko, połączona z premierą filmu krótkometrażowego pt. „Zmysł udziału”.

Pojęcie „zmysł udziału”, użyte przez Wisławę Szymborską w wierszu pt. „Rozmowa z kamieniem”, stało się dla Igi Węglińskiej przyczynkiem do badań na temat interakcji człowieka z ubiorem oraz opracowania projektu pt. „Emotional clothing” stanowiącego formę protezy zmysłów. Dzieło ma na celu poszerzanie doświadczania ubioru i stanowi punkt wyjścia do tematyki świadomego współuczestnictwa w relacji człowiek–ubiór. W skład pracy wchodzą dwie polisensoryczne sylwetki sygnalizujące procesy psychofizjologiczne zachodzące w ciele użytkownika. Użyte w nich inteligentne materiały stymulują zaangażowanie poznawcze i uważność – wspomniany zmysł udziału. 

Powstały projekt stał się punktem wyjścia w filmie wyreżyserowanym przez Milę Łapko. „Zmysł udziału” to film krótkometrażowy będący wynikiem spotkania się dwóch artystek działających na co dzień w różnych dziedzinach. Dzieło filmowe, skupione wokół relacji człowieka z kamieniem, przedstawia interpretację wspomnianego wiersza Szymborskiej. Poprzez uczestnictwo w dwóch światach – dusznym i ciasnym środowisku „laboratoryjnym” oraz bezkresnym i zmiennym świecie natury – wchodzimy w poetycki dyskurs o granicach ludzkiego poznania i możliwościach poznawczych podmiotu. Zarówno w narracji filmu jak i w projekcie „Emotional clothing” artystki stawiają pytanie czy technologia umożliwi nam rozszerzenie zdolności poznawczych człowieka oraz lepsze, pełniejsze rozumienie świata. 

dr Iga Węglińska – projektantka multidyscyplinarna działająca na polach projektowania mody i produktu ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii – zarówno w środowisku fizycznym, jak i wirtualnym. Wykładowczyni prowadząca Pracownię Projektowania Ubioru na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuki w Szczecinie.

Mila Łapko – artystka multimedialna działająca w obszarze fotografii cyfrowej, video i komunikacji wizualnej. Prowadzi własne studio projektowo-fotograficzne realizując przedsięwzięcia artystyczne, sesje modowe, kreatywne i wizerunkowe. Wykładowczyni Fotografii Mody na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuki w Szczecinie.