Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

List JM rektory Akademii Sztuki w Szczecinie do studentów i studentek

Drogie Studentki i Studenci  

Dziś ma miejsce bezprecedensowe wydarzenie, jakim jest ogólnopolski strajk kobiet. Wspólnota Akademii Sztuki, to w większości kobiety – studentki, wykładowczynie, pracownice administracji. Jest całkowicie jasnym, że edukacja, nauka oraz sztuka bez pracy i obecności kobiet nie byłyby w stanie funkcjonować.  

Trudno jest uczyć sztuki czy projektowania w oderwaniu od świadomości etycznej i obywatelskiej. Dlatego uznając prawo każdej i każdego do wyrażenia swojego poglądu w wobec decyzji mających wpływ na nasze przyszłe życie poprzez udział w demonstracji, czy innej formie protestu - Władze Akademii stoją na stanowisku, że w przypadku nieobecności na zajęciach w dniu 28-go w środę - nieobecność jest usprawiedliwiona, ale należy te zaległe zajęcia odrobić. Nie możemy odwołać zajęć, gdyż pozostawiamy decyzję o udziale w zapowiedzianym proteście, każdej i każdemu z osobna. 

Jest to dla mnie niezwykle budujące, że nasze Studentki i Studenci nie są obojętni na wydarzenia w kraju i stają w obronie fundamentalnych praw kobiet. Dowodzi tego liczna korespondencja, którą otrzymałam w ostatnich dniach.

Proszę was wszystkich o zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa. Pamiętajmy o poważnym zagrożeniu epidemiologicznym, które narasta w tłumie, pamiętajmy o godnym zachowaniu, o unikaniu konfliktowych i prowokacyjnych sytuacji. Jesteście Studentkami i Studentami wyższej Uczelni, a to zobowiązuje do pomocy słabszym, solidarności, zachowania najwyższych standardów etycznych w każdej sytuacji.  

Życzę wszystkim zdrowia, bezpieczeństwa i siły w tym wyjątkowo ciężkim czasie.  

Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się! 

Dr hab. Mirosława Jarmołowicz prof. AS 

Rektora Akademii Sztuki  

Akademia Sztuki
KOMUNIKATY
Akademia Sztuki
×